Lifecyclemanagement wegwerkzaamheden

Lifecyclemanagement wegwerkzaamheden

Inhoud

Stappen in lifecycle

Wegwerkzaamheden doorlopen verschillende stadia. Hieronder worden de verschillende stappen beschreven en in de tabel staat een algemene omschrijving van de verschillende statussen rondom publiekscommunicatie en actueel melden per stap. Alle wegwerkzaamheden (gepland en actueel) zijn te vinden in de wegwerkzaamheden.xml.gz op opendata.ndw.nu [wegwerkzaamheden compleet]. In de actuele_statusberichten.xml.gz [SB Actueel] zijn alleen de actueel gemelde wegwerkzaamheden en evenementen zichtbaar. Naast wegwerkzaamheden zitten ook de andere situatieberichtstromen in deze feed.

Stap 1: Een wegwerkzaamheid is gepland maar het werk kan nog verplaatst worden en het is nog niet zeker of het plaats vindt. Hoogstwaarschijnlijk zal de wegwerkzaamheid wel ergens binnen de aangegeven periode plaats vinden. Op dit moment wordt de wegwerkzaamheid alleen in de geplande feed doorgegeven.

Stap 2: Op het moment dat het geplande starttijdstip bereikt wordt en het werk is nog niet geactiveerd. De probabilityOfOccurence blijft op ‘probable’ staan. De operatorActionStatus gaat naar ‘implemented’. De wegwerkzaamheid is nog steeds alleen zichtbaar in de geplande feed.

Stap 3: De wegwerkzaamheid is actief aangemeld door middel van een SMS of druk op de startknop in een meldsysteem en het is daarmee zeker dat de werkzaamheid op de weg staat. De status van probabilityOfOccurence wijzigt naar ‘certain’. Op dit moment is de wegwerkzaamheid naast in de geplande feed ook in de actuele feed beschikbaar. De relatie tussen de geplande feed en de actuele feed gebeurt in de actuele feed door middel van het element ‘situationRecordCreationReference’.

Stap 4 Waneer bekend is dat de werkzaamheid niet zal eindigen voor of op de geplande eindtijd. Er wordt ‘uitloop’ ge-sms’t of het werk wordt op uitloop gezet in het systeem. De geplande eindtijd wordt weggehaald en onder validity wordt het element overrunning met de waarde ‘true’ toegevoegd. Dit gebeurt zowel in de geplande als in de actuele feed.

Stap 5 De wegwerkzaamheid is beëindigd door middel van een SMS of druk op de knop ‘stop’ in het meldsysteem. De wegwerkzaamheid wordt in de beide feeds afgemeld.

Veldnaam / Stap Gepland Starttijd bereikt Actueel gemeld Uitloop Afgemeld
Datum en tijd van versturen 2017-08-03 09:29:27 2017-08-22 23:01:00 2017-08-22 23:28:27 2017-08-22 05:05:05 2017-08-23 07:54:00
situation.version 1 2 3 4 5
probabilityOfOccurrence probable probable certain certain certain
operatorActionStatus requested / approved implemented implemented implemented beingTerminated
validityTimeSpecification > overallStartTime 2017-08-22T21:01:00Z 2017-08-22T21:01:00Z 2017-08-22T21:28:27Z 2017-08-22T21:28:27Z 2017-08-22T21:28:27Z
validityTimeSpecification > overallEndtime 2017-08-23T03:00:00Z 2017-08-23T03:00:00Z 2017-08-23T03:00:00Z 2017-08-22T03:05:05Z 2017-08-23T05:54:00Z
       
Verwijder eindtijd +
validity > overrunning=true
of nieuwe eindtijd
LifeCycleManagement
> end=true
voorbeeld xml geplande / actuele feed xml 1 xml 2 xml 3 xml 4 xml 5

Voorbeelden bij de overgang van gepland naar actueel

Er zijn drie verschillende typen werkzaamheden/berichten:

  1. Langdurige werkzaamheden met gefaseerde hinder veroorzakende maatregelen, die in eigen records zijn vastgelegd
  2. Langdurige werkzaamheden met gefaseerde hinder veroorzakende maatregelen, die met behulp van validPeriods zijn vastgelegd. Dit wordt gebruikt bij repeterend werk bij éénzelfde maatregel.
  3. Terugkerende (verschillende) werkzaamheden, waarbij tussen de periodes dat gewerkt wordt geen (zichtbare) activiteiten plaatsvinden.

Bij het actief managen (= actueel melden) van een set aan verkeersmaatregelen wordt door middel van een handeling van een mens, bijvoorbeeld een SMS van de aannemer of druk op de knop in het meldsysteem door een medewerker van de wegbeheerder, actief aangegeven op welk tijdstip de uitvoering feitelijk gestart of afgerond is. Bij niet actief managen wordt er een status afgeleid uit de in de gegevens aanwezige data/tijdstippen.