Element temporarySpeedLimit

Element temporarySpeedLimit

In geval van een tijdelijke snelheidslimiet wordt de informatie over de geldende snelheidslimiet (De maximaal toegstane snelheid in kilometers per uur) opgenomen in het element temporarySpeedLimit. Het element speedManagementType dient dan de waarde “speedRestrictionInOperation” te hebben.

Type: Verplicht Domein
Integer Nee >= 0