Ga naar inhoud

Interface beschrijvingen

NDW Datakwaliteit levert enkele API endpoints voor het distribueren van kwaliteitsdata.

Naam Beschrijving Swagger UI Documentatie
Quality Framework Het Quality Framework is een raamwerk waarin voor verschillende databronnen bij NDW kwaliteitsindicatoren zijn gedefinieerd. Deze endpoints leveren zowel de indicatoren als de maandelijkse kwaliteitscijfers uit het Quality Framework. Open documentatie
Validated Locations De Validated Locations endpoints leveren voor een aantal databronnen een overzicht van gevalideerde locaties. Deze locaties zijn aan de hand van onze logica gecontroleerd en opgesteld. Open documentatie

Authenticatie

Authenticatie verloopt via OAuth. Bij aanroep van de API moet een “OAuth token” worden meegestuurd. Via de NDW Identity & Access Management server kan een dergelijk OAuth token verkregen worden. Hoewel het mogelijk om met een persoonlijk NDW account toegang te krijgen tot de API is het voor programmatische/systeem toegang aan te raden een zogenaamd service account te gebruiken. Een NDW service account voor de Datakwaliteit API kunt u aanvragen bij de NDW servicedesk. Vermeld bij contact duidelijk dat het gaat om een “service account voor afname van datakwaliteits data”.

Voorbeeld

Als u over een service account beschikt dan kan op de volgende wijze een OAuth token worden verkregen (via curl):

curl \
 -d "client_id=<uw client_id>" \
 -d "client_secret=<uw client secret>" \
 -d "grant_type=client_credentials" \
 https://iam.ndw.nu/auth/realms/ndw/protocol/openid-connect/token

Hierop volgt onderstaand response:

{
 "access_token": "",
 "expires_in": 1800,
 "refresh_expires_in": 3600,
 "refresh_token": "",
 "token_type": "Bearer",
 "not-before-policy": 0,
 "session_state": "81ae1763-9c99-4c54-99b8-5e0629f8a2d6",
 "scope": "profile email"
}

Het response bevat een access_token. De inhoud van dit access_token moet bij aanroep van de API worden meegestuurd. Dit kan middels de volgende HTTP header: Authorization: Bearer

Ga terug naar de vorige pagina