Brugopeningen

Hoe wordt de data voor brugopeningen verzameld?

Data wordt op verschillende manieren verzameld, namelijk: Lora-sensoren (MobilitySensing, SkyLab) en ODS. Geplande brugopeningen worden o.a. door BMS geleverd aan BGV en vervolgens ook doorgeleverd naar NDW.

Door wie wordt de data verzameld?

De volgende partijen leveren data over bruggen: SkyLab, MobiltySensing, RWS

Is historische data van brugopeningen beschikbaar?

Ja, in Dexter worden de historische brugopeningen ontsloten.

Aan welke eisen voldoet de kwaliteit van de data?

In de SLA van BGV met de ketenpartners zijn kwaliteitsafspraken opgenomen. Voor details hierover kunt u bij de NDW Servicedesk navraag doen.

Hoe kan ik brugopeningen ontvangen?

Dit kan via dataservices afkomstig van NCIS of via de NDW opendata.

Hoe kan ik aansluiten op de NCIS datastroom?

Voor koppeling op BGV-platform wordt dit uitgevoerd in overleg met leverancier. NDW heeft eigen systemen.

Hoe krijg ik account op NCIS?

Dit kan via de NDW Servicedesk worden aangevraagd.

Wordt een datastandaard gebruikt?

Brugopeningen worden via Datex2 formaat aangeleverd aan NDW en uitgeleverd aan de afnemers.

Hoe interpreteer ik de data?

Een signaal dat de brug open is betekent dat de betreffende brug niet beschikbaar is voor wegverkeer.

Hoe worden geografische locaties weergegeven?

Informatie wordt geleverd voor een brug, die met een ISRS-code of een VILD-code is geidentificeerd. Via de ISRS-code kan via een dataservice op FIS de locatie van een object worden opgevraagd. De locaties zijn vastgelegd conform WGS84

Ga terug naar de vorige pagina