Ga naar inhoud

Specialisatie GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers (Instructies aan de weggebruiker)

Het type GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers is afgeleid van NetworkManagement met daarboven de SituationRecord specialisatie OperatorAction. GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers wordt gebruikt om invloed uit te oefenen op het gedrag van weggebruikers. Denk hierbij aan instructies zoals rechtshouden en niet inhalen. Naast de basis elementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction en NetworkManagement kent de specialisatie twee extra elementen namelijk het verplichte element generalInstructionOrMessageToRoadUsersType en generalMessageToRoadUsers.

De structuur is als volgt (overgenomen elementen van NetworkManagement verkort weergegeven):

image

In deze specialisatie worden is het geven van een typering van de instructie verplicht. De verschillende mogelijkheden voor deze typering zijn terug te vinden bij de mogelijke domeinwaarden van het element generalInstructionOrMessageToRoadUsersType. Het is mogelijk dat deze informatie aangevuld is met een extra bericht in het niet verplichte element generalMessageToRoadUsers.

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers zelf.

Toelichting operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten. In dit voorbeeld is de toepassing nader uitgelegd.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten
complianceOption ComplianceOptionEnum Ja advisory, mandatory Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft
forVehiclesWithCharacteristicsOf String Ja NVT Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt
applicableForTrafficDirection String Ja NVT Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR
generalInstructionToRoadUsersType GeneralInstructionToRoadUsersTypeEnum Ja allowEmergencyVehiclesToPass, approachWithCare, avoidTheArea, closeAllWindowsTurnOffHeaterAndVents, crossJunctionWithCare, doNotLeaveYourVehicle, doNotThrowOutAnyBurningObjects, doNotUseNavigationSystems, driveCarefully, driveWithExtremeCaution, flashYourLights, increaseNormalFollowingDistance, keepYourDistance, leaveYourVehicleProceedToNextSafePlace, noNakedFlames, noOvertaking, noSmoking, noStopping, noUturns, observeAmberAlert, observeSignals, observeSigns, onlyTravelIfAbsolutelyNecessary, overtakeWithCare, pullOverToTheEdgeOfTheRoadway, stopAtNextSafePlace, switchOffEngine, switchOffMobilePhonesAndTwoWayRadios, useFogLights, useHazardWarningLights, useHeadlights In het verplichte element generalInstructionToRoadUsersType wordt nader aangeduid van welke instructie voor de weggebruiker sprake is
generalMessageToRoadUsers MultilingualString Nee bridgeSwingInOperation, rampMeteringInOperation, temporaryTrafficLights, tollGatesOpen, trafficBeingManuallyDirected In dit niet verplichte element wordt aanvullende informatie verstrekt. Normaal gesproken wordt gebruik gemaakt van generalInstructionToRoadUsersType, maar bij uitzondering kan het voorkomen dat dit element ook gebruikt wordt
Ga terug naar de vorige pagina