Ga naar inhoud

Specialisatie RoadSideServiceDisruption (Verstoring van een service langs de weg)

De specialisatie RoadSideServiceDisruption valt onder de kapstok van NonRoadEventInformation. Deze specialisatie wordt gebruikt als kapstok voor alle niet weggerelateerde informatie en bevat zelf geen specifieke elementen buiten de standaard elementen van een situationRecord. De specialisatie RoadsideServiceDisruption beschrijft een verstoring van een service ;langs de weg, zoals een gesloten tankstation. Naast de elementen uit NonRoadEventInformation bevat de specialisatie het verplichte element roadsideServiceDisruptionType:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie RoadSideServiceDisruption worden deze elementen aangevuld met een extra element:

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
roadsideServiceDisruptionType RoadsideServiceDisruptionTypeEnum Ja barClosed, dieselShortage, fuelShortage, lpgShortage, methaneShortage, noDieselForHeavyVehicles, noDieselForLightVehicles, noPublicTelephones, noToiletFacilities, noVehicleRepairFacilities, petrolShortage, restAreaBusy, restAreaClosed, restAreaOvercrowdedDriveToAnotherRestArea, serviceAreaBusy, serviceAreaClosed, serviceAreaFuelStationClosed, serviceAreaOvercrowdedDriveToAnotherServiceArea, serviceAreaRestaurantClosed, someCommercialServicesClosed, waterShortage Het type service langs de weg dat verstoord is
Ga terug naar de vorige pagina