Ga naar inhoud

SiteMeasurements

De MeasuredDataPublication (MDP) bevat één of meer siteMeasurements element(en) met daarin de gemeten verkeersgegevens per meetlocatie. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measurementSiteReference _MeasurementSiteVersionedReference Ja NVT Identificatie van de measurementSite waarop de meting van toepassing is
physicalQuantity _SiteMeasurementsIndexPhysicalQuantity Nee NVT De verkeersgegevens voor een meetpunt worden vastgelegd in één of meer physicalQuantity elementen. Elk element verwijst (middels het verplichte attribuut index) naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics
measurementTimeDefault MeasurementOrCalculationTime Ja NVT Specificatie van de waarde en betekenis van het tijdstip horende bij de meting

Toelichting measurementTimeDefault

Het element timeValue in measurementTimeDefault geeft altijd de startijd aan van de meetminuut.

Subelement measurementSiteReference

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Geldig id Identificatue van de measurementSite die van toepassing is
version String Ja >=1 Versie van de measurementSite die van toepassing is (huidige of eerst volgende versie)
targetClass String Ja measurementSite Vaste waarde waarin de klasse wordt benoemd waar naar verwezen wordt

Subelement physicalQuantity

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
index String Ja >=1 Volgnummer van de meting, verwijzing naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics uit de measurementSite
Element Type Verplicht Domein Omschrijving
physicalQuantity PhysicalQuantity Ja NVT De daadwerkelijk gemeten informatie

Voorbeeld

<siteMeasurements>
 <measurementSiteReference id="RWS04_T_0258_ID_265" version="1" targetClass="MeasurementSite"/>
 <physicalQuantity index="0">
  ...
 </physicalQuantity>
 <measurementTimeDefault timePrecision="minute">
  <timeMeaning>beginTime</timeMeaning>
  <timeValue>2022-08-09T08:52:00.000Z</timeValue>
 </measurementTimeDefault>
</siteMeasurements>
Ga terug naar de vorige pagina