Ga naar inhoud

Geografische attributen

De geografische attributen zijn attributen die 1 op 1 te relateren zijn aan de binair opgeslagen geometrie van het NWB (de coördinaten van de wegvakken en hun juncties). Deze geografische attributen (het wegvak-ID en de junctie-ID's) maken het mogelijk om het NWB eenvoudig te kunnen koppelen aan andere bestanden. Daarnaast maakt de goed gedefinieerde topologische structuur het netwerk eenvoudig routeerbaar.


Wegvak-ID

In het NWB-Wegen is elk wegvak voorzien van een uniek wegvak-ID (WVK_ID). Dit is een identificatienummer bestaande uit maximaal 10 cijfers, dat slechts eenmalig in het NWB voorkomt. Door de identificatiecode zijn andere gegevens en kenmerken van een weg eenvoudig te koppelen aan één specifiek wegvak. Een wegvak-ID is qua uniciteit te vergelijken met een vingerafdruk van een mens, of met een kadastraal perceelnummer dat ook slechts eenmalig wordt uitgegeven.

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Wegvak-ID WVK_ID De unieke identificatie van een wegvak Double Max. 10 posities

Junctie-ID

Ook elke junctie is voorzien van een uniek identificatienummer (het junctie-ID). Elk uniek junctie-ID is 1 op 1 te herleiden naar één specifieke locatie (XY-coördinaat). Juncties bepalen de topologie van het netwerk (de logische verbinding tussen wegvakken). Elk wegvak heeft een beginpunt wat kan worden gelokaliseerd via het attribuut 'begin junctie-ID' (JTE_ID_BEG) en een eindpunt met het attribuut eind junctie-ID (JTE_ID_END).
Een wegvak mag nooit beginnen en eindigen op dezelfde locatie, de begin- en eind-junctie van een wegvak moeten altijd verschillend van elkaar zijn. In het geval van een 'keerlus' zal dus altijd een extra junctie toegevoegd worden (zie hier)

Attribuut Kolomnaam Korte beschrijving Datatype Lengte
Begin junctie-ID JTE_ID_BEG De unieke identificatie van de beginjunctie van een wegvak Double Max. 10 posities
Eind junctie-ID JTE_ID_END De unieke identificatie van de eindjunctie van een wegvak Double Max. 10 posities
Ga terug naar de vorige pagina