Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

MeasuredDataPublication

Actuele verkeersgegevens worden uitgeleverd in de MeasuredDataPublication (MDP). Deze publicatie is opgebouwd uit alle, in de MeasurementSiteTablePublication opgenomen, meetlocaties. Per meetlocatie is een element siteMeasurements gevuld met de unieke identificatie van de measurementSite, de gemeten informatie en het tijdstip waarop de meting heeft plaatsgevonden.

Indien beschikbaar wordt ook aanvullende informatie opgenomen zoals het aantal waarnemingen dat gebruikt is om tot de waarde te komen en de standaardafwijking van de huidige waarde. De MDP is een specialisatie van PayloadPublication. Deze specialisatie wordt aangegeven door het attribuut xsi:type van element payload de waarde "MeasuredDataPublication" te geven.

De toplevel structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Verplicht Oorsprong
publicationTime Ja PayloadPublication
publicationCreator Ja PayloadPublication
measurementSiteTableReference MeasuredDataPublication
headerInformation Ja MeasuredDataPublication
siteMeasurements 1 of meer MeasuredDataPublication

Subelement measurementSiteTableReference

In de MeasuredDataPublication (MDP). wordt aangegeven van welke measurementSiteTable gebruik is gemaakt. Hiertoe wordt het element measurementSiteTableReference gevuld. Dit element bestaat uit drie verplichte attributen: id, version en targetClass.

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Geldig id Identificatue van de measurementSiteTable die van toepassing is
version String Ja >=1 Versie van de measurementSiteTable die van toepassing is (huidige of eerst volgende versie)
targetClass String Ja MeasurementSiteTable Vaste waarde waarin de klasse wordt benoemd waar naar verwezen wordt

Voorbeeld

<con:payload xmlns:com="http://datex2.eu/schema/3/common" xmlns:d2="http://datex2.eu/schema/3/d2Payload" xmlns:roa="http://datex2.eu/schema/3/roadTrafficData" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:loc="http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing" xsi:type="roa:MeasuredDataPublication" lang="en-us" modelBaseVersion="3" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/3/d2Payload DATEXII_3_D2Payload.xsd">
  <com:publicationTime>2001-12-17T09:30:47Z</com:publicationTime>
  <com:publicationCreator>
    <com:country>nl</com:country>
    <com:nationalIdentifier>NLNDW</com:nationalIdentifier>
  </com:publicationCreator>
  <roa:measurementSiteTableReference id="NDW_MST" version="last" targetClass="MeasurementSiteTable"/>
  <roa:headerInformation>
    <com:confidentiality>noRestriction</com:confidentiality>
    <com:informationStatus>real</com:informationStatus>
  </roa:headerInformation>
  <roa:siteMeasurements>
    ...
  </roa:siteMeasurements>
</con:payload>
Ga terug naar de vorige pagina