Ga naar inhoud

Element gmlLineString

Het element gmlLineString wordt gebruikt om een reeks coörindaten te definiëren die gezamenlijk de geografische locatie beschrijven. Toepassing van de gmlLineString kan zijn in de vorm van een polyline, maar ook in de vorm van een polygoon.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
posList GmlPosList Ja NVT Tekstuele omschrijving van het gebied
_gmlLineStringExtension _ExtensionType Nee NVT Optionele mogelijkheid voor het opnemen van extensies

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
srsDimension NonNegativeInteger Nee >=0 Aantal dimensies van toepassing in het gebruikte Spatail Referencing System (SRS)
srsName String Nee NVT Tekstuele omschrijving van het Spatail Referencing System (SRS)

Subelement GmlPosList

Het element GmlPosList is afgeleid van het type LongString, wat in de basis een xs:string is. De inhoud van het element is beperkt door middel van een restrictief patroon. Het toegestane patroon is:

[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+(\s[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+){3,}
Ga terug naar de vorige pagina