Ga naar inhoud

Vehicle

Het element vehicle beschrijft het voertuig waarop een bericht betrekking heeft.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
vehicleCharacteristics vehicleCharacteristics Nee NVT Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven
hazardousGoodsAssociatedWithVehicle HazardousMaterials Nee NVT Dit element beschrijft de mogelijk gevaarlijke goederen vervoert door dit voertuig
Ga terug naar de vorige pagina