Ga naar inhoud

Specialisatie MaintenanceWorks (Beschrijving van werkzaamheden omtrent het onderhoud aan het wegennet)

Het type MaintenanceWorks is afgeleid van RoadWorks, die weer is afgeleid van OperatorAction, en wordt gebruikt voor het beschrijven van werkzaamheden omtrent het onderhoud aan het wegennet. Naast de elementen van OperatorAction en RoadWorks wordt aanvullende informatie over de aard van de werkzaamheden in een extra, verplicht, element roadMaintenanceType opgenomen. De structuur is als volgt (overgenomen elementen uit bovenliggende specialisaties zijn verkort weergegeven):

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie MaintenanceWorks worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie RoadWorks en MaintenanceWorks zelf.

Toelichting operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten. In dit voorbeeld is de toepassing nader uitgelegd.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
operatorActionStatus OperatorActionStatusEnum Ja requested, approved, beingImplemented, implemented, beingTerminated Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten
roadworksDuration RoadworksDurationEnum Nee longTerm, mediumTerm, shortTerm Dit element geeft een indicatie weer van de duur van de werkzaamheden op basis van voorgedefinieerde domeinwaarden
roadworksScale RoadworksScaleEnum Nee major, medium, minor Dit element geeft een Indicatie van de omvang van de werkzaamheden op basis van voorgedefinieerde domeinwaarden
urgentRoadWorks Boolean Ja NVT Dit element geeft aan of het een spoedreparatie betreft
mobility Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de werkzaamheden aan te duiden
subjects Subjects Ja NVT Container element om het onderwerp van de werkzaamheden aan te duiden
roadworksExtension _RoadworksExtensionType Nee NVT Het element roadworksExtension voorziet in een uitbreiding om meer informatie rondom wegwerkzaamheden te beschrijven. Het betreft informatie omtrent hinderklasse, planning, en openbaar vervoer alternatieven
roadMaintenanceType RoadMaintenanceTypeEnum Ja clearanceWork, grassCuttingWork, installationWork, maintenanceWork, overheadWorks, repairWork, resurfacingWork, roadMarkingWork, roadsideWork, roadworks, treeAndVegetationCuttingWork, other Beschrijving van het soort onderhoudswerkzaamheden

Subelement mobility

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is

Subelement subjects

Het verplichte element subjects bestaat zelf uit 1 verplicht element: subjectTypeOfWorks, en uit het niet verplichte element subjectTypeOfWorksExtension.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
subjectTypeOfWorks SubjectTypeOfWorksEnum Ja bridge, buriedCables, buriedServices, crashBarrier, gantry, gasMainWork, interchange, junction, levelCrossing, lightingSystem, measurementEquipment, noiseProtection, road, roadsideDrains, roadsideEmbankment, roadsideEquipment, roadSigns, roundabout, tollGate, tunnel, waterMain, other Dit element is beschrijving van het onderwerp van de constructie of reparatie
subjectsExtension SubjectsExtension Nee NVT Dit element komt twee keer voor waarbij het eerste element het tweede bevat waarin de domeinwaarde wordt aangegeven. Het beschrijft het onderwerp van de constructie of reparatie. Dit element kan gebruikt worden wanneer het element subjectTypeOfWorks gevuld is met de waarde “other”
Ga terug naar de vorige pagina