Ga naar inhoud

Cause

Element cause

Het element cause kan gebruikt worden om de oorza(a)k(en) van een situatieonderdeel aan te geven. Middels het verplichte attribuut xsi:type moet worden aangegeven of een oorzaak een ander situationRecord betreft (het is dan een ManagedCause) of niet (NonManagedCause). Daarbij wordt alleen naar de elementen situationRecord gekeken van de betreffende wegbeheerder. Is de oorzaak een situationRecord van een andere wegbeheerder dan is sprake van een NonManagedCause.

Deze twee specialisaties hebben allebei weer hun eigen elementen.

TODO

Elementen

Element managedCause

De werkelijke verwijzing naar een situationRecord met betrekking tot de oorzaak is gecodeerd in het verplichte element managedCause. Dit element heeft geen subelementen, de relatie wordt uitgedrukt in de vorm van drie verplichte attributen.

Attributen

id

Id van het van toepassing zijnde situationRecord.

Type: Verplicht Domein
String Ja Geldige id

version

Het attribuut version verwijst naar de versie van de situatie waarna verwezen wordt. Hiermee is het mogelijk een rechtstreekse koppeling te maken tussen de specifieke versies van de situatie. Indien de verwijzing gebruikt wordt om enkel een koppeling aan te geven tussen situaties dient de waarde 'last' gebruikt te worden. Met deze waarde wordt aangegeven dat de meest recente versie van de gerelateerde situatie bedoeld wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja Zie hierboven

targetClass

Waarde waarmee de klasse wordt benoemd waar naar verwezen wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja SituationRecord

Element nonManagedCause

Bij een NonManagedCause wordt een beschrijving gegeven van de oorzaak van het situatieonderdeel. Vanwege het beperkte domein voor de NonManagedCause geniet het opnemen van een ManagedCause de voorkeur.

Element causeDescription

Met dit element kan een nadere toelichting gegeven worden op de oorzaak. Dit element is verplicht indien er bij causeType de waarde “other” wordt gebruikt.

Type: Verplicht Domein
MultilingualString zie hierboven nvt
Element causeType

Geeft een typering van de oorzaak weer.

Type: Verplicht Domein
CauseTypeEnum Ja accident, congestion, earlierAccident, earlierEvent, excessiveHeat, frost, holidayTraffic, infrastructureFailure, largeNumbersOfVisitors, obstruction, pollutionAlert, poorWeather, problemsAtBorderPost, problemsOnLocalRoads, roadsideEvent, rubberNecking, securityIncident, shearWeightOfTraffic, technicalProblems, terrorism, other

Voorbeeld

<cause xsi:type="NonManagedCause">
  <causeDescription>
   <values>
     <value lang="nl">Leggen van kabels en leidingen</value>
   </values>
  </causeDescription>
  <causeType>other</causeType>
</cause>
Ga terug naar de vorige pagina