Ga naar inhoud

Specialisatie PoorEnvironmentConditions (Rijomstandigheden bemoeilijkt door weersomstandigheden)

Het type PoorEnvironmentConditions wordt gebruikt bij gebeurtenissen waarbij rijomstandigheden bemoeilijkt worden door weersomstandigheden. Hierbij is er (nog) geen sprake van aantasting van en/of schade aan het wegdek. Denk hierbij aan hevige regen, hevige rukwinden, etc.. Naast de elementen uit de specialisatie Conditions bevat het het verplichte element poorEnvironmentType (dat meer dan één keer kan voorkomen) en het onder omstandigheden verplichte element visibility:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie PoorEnvironmentConditions worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Conditions en door de elementen van PoorEnvironmentConditions zelf.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
drivingConditionsType DrivingConditionsTypeEnum Ja impossible, hazardous, normal, passableWithCare, veryHazardous, winterConditions, other Algemene beschrijving van de rijcondities
poorEnvironmentType PoorEnvironmentTypeEnum Ja blizzard, blowingDust, crosswinds, damagingHail, denseFog, extremeHeat, fog, frost, gales, gustyWinds, hail, heavyFrost, heavyRain, heavySnowfall, hurricaneForceWinds, lowSunGlare, patchyFog, rain, sandstorms, severeExhaustPollution, severeSmog, showers, sleet, smogAlert, smokeHazard, snowfall, sprayHazard, strongGustsOfWind, strongWinds, swarmsOfInsects, temperatureFalling, thunderstorms, tornadoes, veryStrongGustsOfWind, visibilityReduced, whiteout, winterStorm Dit element beschrijft het type weeromstandigheden. Het element komt tenminste een keer voor, maar kan vaker opgenomen worden om de weeromstandigheden zo goed mogelijk te beschrijven
visibility Visibility Alleen verplicht als poorEnvironmentType de waarde “fog” heeft NVT Container element om het zicht van weggebruikers aan te duiden

Subelement visibilty

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
minimumVisibilityDistance MetresAsNonNegativeInteger Ja >=0 Het zicht van weggebruikers in meters
Ga terug naar de vorige pagina