Ga naar inhoud

MeasurementSiteTablePublication

Een MeasurementSiteTablePublication is een container die gebruikt wordt voor de publicatie van één of meerdere meetlocaties waarover metingen worden geleverd. Deze MeasurementSiteTablePublication is een specialisatie van PayloadPublication. Deze specialisatie wordt aangegeven door het attribuut xsi:type van element payloadPublication de waarde "MeasurementSiteTablePublication"" te geven.

De top-level structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Verplicht Oorsprong
publicationTime Ja PayloadPublication
publicationCreator Ja PayloadPublication
measurementSiteTable Ja Het element measurementSiteTable bevat informatie over de standaard configuratie en locatie van meetlocaties

Voorbeeld

<payloadPublication xsi:type="MeasurementSiteTablePublication" lang="nl">
  <publicationTime>2022-07-04T12:00:09.138Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <measurementSiteTable id="NDW01_MT" version="939">
  ..
  </measurementSiteTable>
  ..
<payloadPublication>
Ga terug naar de vorige pagina