Ga naar inhoud

Producttype Brugopeningen

Inleiding

Het producttype Brugopeningen bevat real-time gegevens of een brug open of dicht gaat; op dit moment over een beperkt aantal bruggen van RWS, de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeente Rotterdam. Tevens zullen alle ontsloten bruggen vanuit Blauwe Golf Verbindend (BGV) doorgegeven worden aan NDW. Vanuit het project BGV worden steeds meer bruggen ontsloten.

In totaal zijn dit meer dan 300 bruggen (juli 2023). Via de Gevalideerde Locaties API is het mogelijk bruginformatie van door NDW gevalideerde bruggen op te halen.

In deze toelichting op het product wordt de structuur en inhoud beschreven en waar nodig ter verduidelijking aangevuld met voorbeelden.

Voorbeelden

Om een situatie met betrekking tot een brugopening te kunnen interpreteren is hiervoor een extra pagina met uitleg opgenomen.

Ga naar de interpretatie brugopening.

Structuur en inhoud

Berichten over brugopeningen behoren tot de situatieberichten. De informatie over brugopeningen wordt uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt de DATEX II klasse D2LogicalModel gebruikt. Voor meer informatie over deze klasse klik hier.

Voor deze datadienst is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en protocollen voor de uitwisseling van berichten is hier te vinden.

Uitlevering van de informatie van brugopeningen vindt plaats op basis van de SituationPublication (zie link) uit de DATEX II standaard. In de eerste elementen wordt vooral generieke informatie gegeven over de gebeurtenis. Daarnaast bestaat een gebeurtenis (situation) uit één of meerdere situationRecord elementen bestaan. Binnen de datadienst brugopeningen wordt in de praktijk echter één situationrecord aan één situation gerelateerd. Het situationRecord geeft aan dat er sprake is van een brugopening.

Voor brugopeningen wordt de beschrijving van een dynamische verkeerssituatie gebruikt (GeneralNetworkManagement). Deze zogenaamde specialisatie bestaat uit een aantal generieke en specifieke elementen die bij deze specialisatie beschreven worden.

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam brugopeningen.xml.gz.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Ga terug naar de vorige pagina