Ga naar inhoud

Product Meetlocatietabel

Inleiding

De producten Reistijden en Snelheden en intensiteiten leveren periodieke informatie over vaste meetlocaties. De beschrijvingen van de eigenschappen van de meetlocaties zijn opgenomen in het product Meetlocatietabel. De Meetlocatietabel (ook wel configuratiebestand genoemd) bevat de volgende informatie:

  • Meetlocatie configuratie
  • Meetlocatie locatiereferentie

Voorbeelden

Inhoudelijke informatie over en voorbeelden van meetpunten en meetvakken is nader beschreven in het Profiel Verkeersgegevens en de locatiereferentie pagina.

Structuur en inhoud

Voor de meetlocatietabel wordt in de DATEX II structuur de specialisatie (xsi:type) MeasuredDataPublication van PayloadPublication gebruikt.

Voor meer informatie over de MeasurementSiteTablePublication klik hier.

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal als twee bestanden met de namen measurement_current.xml.gz en measurement.xml.gz

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Ga terug naar de vorige pagina