Ga naar inhoud

Element openlrExtendedPoint

Het element openlrExtendedPoint bevat het verplichte element openlrPointLocationReference om de punt locatie in OpenLR te coderen. Het element heeft de volgende structuur:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrGeoCoordinate OpenlrGeoCoordinate Ja NVT Het element openlrGeoCoordinate beschrijft de coordinaten van het startpunt van de referentielijn. De invulling van dit element en subelementen zijn gelijk aan het element openlrGeoCoordinate
openlrPointAlongLine OpenlrPointAlongLine Ja NVT Het verplichte element openlrPointAlongLine bestaat uit meerdere subelementen die worden gebruikt om de aanvullende eigenschappen van OpenLR in vast te leggen

Subelement openlrGeoCoordinate

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrGeoCoordinate PointCoordinates Ja NVT Het element openlrCoordinate bestaat uit twee elementen die het punt beschrijven op basis van het WGS84 systeem: lattitude en longtitude

Subelement openlrPointAlongLine

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
openlrOrientation OpenlrOrientationEnum Ja noOrientationOrUnknow, withLineDirection, againstLineDirection Aanduiding van de oriëntatie van het punt ten opzichte an de rijrichting van de weg
openlrPositiveOffset Integer Nee >=0 De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLocationReferencePoint uitgedrukt in meters.
openlrSideOfRoad OpenlrSideOfRoadEnum Ja onRoadOrUnknown, right, left, both De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLocationReferencePoint uitgedrukt in meters
openlrLocationReferencePoint OpenlrLocationReferencePoint Ja NVT Het element openlrLocationReferencePoint bevat informatie over het startpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorafgaand aan de exacte locatie van het punt
openlrLastLocationReferencePoint OpenlrLastLocationReferencePoint Ja NVT Het element openlrLastLocationReferencePoint bevat informatie over het eindpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorbij de exacte locatie van het punt. Het element is vrijwel identiek opgebouwd als openlrLocationReferencePoint, het element openlrPathAttributes wordt hier echter niet gebruikt
Ga terug naar de vorige pagina