Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

MeasurementSiteTablePublication

Een MeasurementSiteTablePublication is een container die gebruikt wordt voor de publicatie van één of meerdere meetlocaties waarover metingen worden geleverd. Deze MeasurementSiteTablePublication is een specialisatie van PayloadPublication. Deze specialisatie wordt aangegeven door het attribuut xsi:type van element payload de waarde "MeasurementSiteTablePublication" te geven.

De top-level structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Verplicht Oorsprong
publicationTime Ja PayloadPublication
publicationCreator Ja PayloadPublication
headerInformation Ja MeasurementSiteTablePublication
measurementSiteTable Ja, 1 of meer MeasurementSiteTablePublication

Voorbeeld

<con:payload xmlns:com="http://datex2.eu/schema/3/common" xmlns:d2="http://datex2.eu/schema/3/d2Payload" xmlns:roa="http://datex2.eu/schema/3/roadTrafficData" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:loc="http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing" xsi:type="roa:MeasurementSiteTablePublication" lang="en-us" modelBaseVersion="3" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/3/d2Payload DATEXII_3_D2Payload.xsd">
  <com:publicationTime>2001-12-17T09:30:47Z</com:publicationTime>
  <com:publicationCreator>
    <com:country>nl</com:country>
    <com:nationalIdentifier>NLNDW</com:nationalIdentifier>
  </com:publicationCreator>
  <roa:headerInformation>
    <com:confidentiality>noRestriction</com:confidentiality>
    <com:informationStatus>real</com:informationStatus>
  </roa:headerInformation>
  <roa:measurementSiteTable id="NDW01_MST" version="last">    
    <roa:measurementSite id="PZH01_MST_0080_01" version="3">
    ...
    </roa:measurementSite>
  </roa:measurementSiteTable>
  <roa:measurementSiteTable id="RWS01_MST" version="last">    
    <roa:measurementSite id="RWS01_MS_01" version="1">
    ...
    </roa:measurementSite>
  </roa:measurementSiteTable> 
</con:payload>
Ga terug naar de vorige pagina