Ga naar inhoud

Profielen Truckparking

Het profiel Truckparking is niet nader uitgewerkt. Wel zijn technische profielen beschikbaar voor download.

Note

De statische gegevens zijn in XML met het DATEX II 2.3 profiel. De dynamische gegevens zijn ontwikkeld in het DATEX II 3.0 profiel, eveneens in XML. Deze discrepantie zal in de toekomst gelijk worden getrokken, maar is op dit moment nog een gevolg van de bronsystemen.

ParkingTablePublication

Download het profiel van ParkingTablePublication via deze link.

ParkingPublication

Download het profiel van ParkingPublication via deze link.

Ga terug naar de vorige pagina