Ga naar inhoud

Element gmlMultiPolygon

Het element gmlMultiPolygon wordt gebruikt om de gebiedslocatie te beschrijven op basis van een of meerdere polygonen.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
gmlAreaName MultilingualString Nee NVT Tekstuele omschrijving van het gebied
gmlPolygon GmlPolygon Ja, 1 of meerdere NVT De polygoon beschrijving van het gebied

Subelement GmlPolygon

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
exterior GmlLinearRing Nee NVT Definitie van de buitenste kaders van de poylgoon
interior GmlLinearRing Ja, 1 of meerdere NVT Definitie van de kaders van uit te sluiten gebieden binnen de poylgoon becshreven in exterior

Subelement GmlLinearRing

Het element GmlLinearRing is afgeleid van het type GmlLineString en voegt enkel de mogelijkheid toe om extensies op te nemen op het basistype.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
_gmlLinearRingExtension _ExtensionType Nee NVT Optionele mogelijkheid voor het opnemen van extensies
Ga terug naar de vorige pagina