Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

SituationPublication

Een SituationPublication is een container die gebruikt wordt voor de publicatie van één of meerdere situatieberichten. Deze SituationPublication is een specialisatie van PayloadPublication. Deze specialisatie wordt aangegeven door het attribuut xsi:type van element payloadPublication de waarde "SituationPublication" te geven.

De top-level structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Verplicht Oorsprong
publicationTime Ja PayloadPublication
publicationCreator Ja PayloadPublication
situation 1 of meer SituationPublication

Voorbeeld

<payloadPublication lang="nl" modelBaseVersion="3" xsi:type="SituationPublication">
  <publicationTime>2023-02-04T12:00:09.138Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <situation version="4" id="NLRWS_NLSIT002133332"> 
  ..
  </situation>  
 ..
<payloadPublication>
Ga terug naar de vorige pagina