Ga naar inhoud

Specialisatie EquipmentOrSystemFault (Verkeershinder door defect of niet goed werkend verkeersgerelateerd systeem)

De specialisatie EquipmentOrSystemFault kan direct gebruikt worden. Deze specialisatie wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij door een fout in een verkeer gerelateerd systeem, zoals een stoplicht, niet juist functioneert. Naast de elementen van SituationRecord bevat het de verplichte elementen waarmee de fout wordt beschreven: equipmentOrSystemFaultType en faultyEquipmentOrSystemType:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie EquipmentOrSystemFault worden deze elementen aangevuld met twee extra elementen.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
equipmentOrSystemFaultType EquipmentOrSystemFaultTypeEnum Ja notWorking, outOfService, workingIncorrectly, workingIntermittently Storing of niet-operationele toestand van apparatuur of systeem
faultyEquipmentOrSystemType EquipmentOrSystemTypeEnum Ja anprCameras, automatedTollSystem, cctvCameras, emergencyRoadsideTelephones, fireDetectionEquipment, galleryLights, laneControlSigns, levelCrossing, matrixSigns, rampControls, roadsideCommunicationsSystem, roadsidePowerSystem, speedControlSigns, streetLighting, temporaryTrafficLights, tollGates, trafficLightSets, trafficSignals, tunnelEmergencyPhones, tunnelFireFightingEquipment, tunnelLights, tunnelMobileCommunication, tunnelRadioCommunication, tunnelSafetySystem tunnelVentilation, variableMessageSigns, other Het type apparatuur of systeem dat defect is, niet goed functioneert of niet volledig operationeel is
Ga terug naar de vorige pagina