Ga naar inhoud

MeasurementSiteTable

Het element measurementSiteTable (MST) bevat informatie over de standaard configuratie en locatie van meetlocaties.

Toelichting measurementSiteTable

Binnen het Nederlandse profiel DATEX II versie 3 is afgesproken dat een element MST per leverancier wordt opgenomen.

De structuur is als volgt:

image

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Zie toelichting Een unieke identificatie van de dataprovider
version String Ja last, Zie toelichting Constante waarde ter inidicatie van de meest recente versie

id

Met het attribuut id wordt een naam (identificatie) toegekend aan de measurementSiteTable. Hier is het volgende over afgesproken. Het ID begint met een code van 5 karakters. Deze vijf karakters zijn uitgedeeld door NDW. Na deze 5 karakters volgt een ‘_’ waarna de data provider de identificatie zelf mag aanvullen om te komen tot een unieke identificatie. Hiervoor wordt het volgende logica aangehouden:

Data provider type Prefix
geopercelen GEO01, GEO02, …
provincies PNB01, PNH01, PUT01, PZH01, …
gemeentes GUT01, GDH01, …
Samenwerkingsverbanden SRE01, …
Rijkswaterstaat RWS01, RWS03, …
NDW NDW01, …

Opeenvolgende versies van dezelfde measurementSiteTable dragen hetzelfde id. In het attribuut id wordt derhalve geen versienummer opgenomen.

version

In DATEXII versie 3 is als concept van Snapshot en AllElementUpdate geïntroduceerd dat bij de MeasurementSiteTablePublication. Gevolg hiervan is dat het versienummer op MeasurementSiteTable niveau niet langer relevant is. Het versienummer per MeasurementSite is leidend gemaakt.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measurementSite MeasurementSite Ja, 1 of meer NVT Het element measurementSite bevat informatie over de standaard configuratie en locatie van meetlocaties

Voorbeeld

<con:payload xmlns:com="http://datex2.eu/schema/3/common" xmlns:d2="http://datex2.eu/schema/3/d2Payload" xmlns:roa="http://datex2.eu/schema/3/roadTrafficData" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:loc="http://datex2.eu/schema/3/locationReferencing" xsi:type="roa:MeasurementSiteTablePublication" lang="en-us" modelBaseVersion="3" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/schema/3/d2Payload DATEXII_3_D2Payload.xsd">
  <com:publicationTime>2001-12-17T09:30:47Z</com:publicationTime>
  <com:publicationCreator>
    <com:country>nl</com:country>
    <com:nationalIdentifier>NLNDW</com:nationalIdentifier>
  </com:publicationCreator>
  <roa:headerInformation>
    <com:confidentiality>noRestriction</com:confidentiality>
    <com:informationStatus>real</com:informationStatus>
  </roa:headerInformation>
  <roa:measurementSiteTable id="NDW01_MST" version="last">    
    <roa:measurementSite id="PZH01_MST_0080_01" version="3">
    ...
    </roa:measurementSite>
  </roa:measurementSiteTable>
  <roa:measurementSiteTable id="RWS01_MST" version="last">    
    <roa:measurementSite id="RWS01_MS_01" version="1">
    ...
    </roa:measurementSite>
  </roa:measurementSiteTable>  
</con:payload>
Ga terug naar de vorige pagina