Ga naar inhoud

Interpretatie verkeersberichten

Specifieke regels rond semantiek bij verkeersberichten

Beëindiging van berichten

Het beëindigen van berichten kan op drie verschillende manieren :

  1. Beëindig bericht (zonder melding)
  2. Annuleer bericht met melding
  3. Beëindig bericht met melding

Ad 1) Dit is de standaard manier van beëindigen van berichten. Het bericht wordt direct uit het actueel verkeersbeeld gehaald met behulp van het element end.

Ad 2) Hiermee wordt aangegeven dat het bericht wordt ingetrokken. Het bericht wordt direct uit het actueel verkeersbeeld gehaald met behulp van het element cancel.

Ad 3) Dit is een alternatieve manier van beëindigen van berichten, waarbij, middels een update van het bericht, de eindtijd wordt gecommuniceerd. Het doel hiervan is dat de ontvanger deze eindtijd actief doorgeeft. Kort daarna wordt het bericht daadwerkelijk uit het verkeersbeeld gehaald met behulp van het element end.

Berichten met een ingestelde eindtijd

Berichten kunnen voorzien zijn van een verwachtte eindtijd, wat in het actuele verkeersbeeld wordt opgenomen met behulp van het element overallEndTime.

Beëindiging

Indien een bericht met ingestelde eindtijd wordt beëindigd (mogelijkheden (1) en (3) uit voorgaande paragraaf), dan:

  • wordt, als de eerder ingevoerde eindtijd niet is bereikt, de eindtijd bijgewerkt met het tijdstip van beëindigen;
  • wordt, als de eerder ingevoerde eindtijd is verstreken, de eindtijd niet bijgewerkt.

Wordt het bericht ingetrokken (mogelijkheid (2) uit voorgaande paragraaf) dan wordt de vooraf ingevoerde eindtijd evenmin aangepast.

Herkennen van het uitlopen van berichten

Indien een bericht met ingestelde eindtijd onderdeel uitmaakt van het actuele verkeersbeeld EN die eindtijd wordt overschreden EN het bericht niet is beëindigd (mogelijkheid 3 uit de vorige paragraaf), dan wordt dit aangeduid met behulp van het element overrunning.

Gekoppelde berichten

Berichten kunnen gekoppeld zijn door een oorzaak -> gevolg relatie aan te brengen. Als dit is toegepast resulteert dit in DATEXII uitvoer waarin een ManagedCause is beschreven.

Ga terug naar de vorige pagina