Ga naar inhoud

LocationReference

De abstracte klasse LocationReference wordt gebruikt voor het beschrijven van één of meer fysiek gescheiden locaties. Wanneer er meerdere locaties beschreven zijn binnen een LocationReference kunnen deze gerelateerd zijn, zoals in een reisroute (of route), maar ze kunnen ook niet gerelateerd zijn.

Let op

Het is niet bedoeld om LocationReference te gebruiken om dezelfde fysieke locatie te identificeren met behulp van verschillende Locatie-objecten voor verschillende referentiesystemen.

De top-level structuur is als volgt:

image

Voorbeeld

Van de abstracte klasse LocationReference zijn enkel named instances opgenomen. Onderstaand een voorbeeld van LocationReference binnen een element measurementSite

<measurementSiteLocation xsi:type="loc:PointLocation">
    ..
</measurementSiteLocation>

Specialisaties

De specialisaties voor LocationReference worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Type: Omschrijving
PointLocation In geval er een puntlocatie die wordt beschreven.
LinearLocation In geval er een traject wordt beschreven, waarvan de begin- en eindlocatie op dezelfde weg liggen.
AreaLocation In geval er een gebied wordt beschreven.
ItineraryByIndexedLocations Deze specialisatie wordt toegepast als de locatiebeschrijving bestaat uit twee of meer locaties die achter elkaar een route vormen. Daarnaast wordt dit type ook toegepast als beschrijving van een omleidingsroute.
Ga terug naar de vorige pagina