Ga naar inhoud

Specialisatie EquipmentOrSystemFault (Verkeershinder door defect of niet goed werkend verkeersgerelateerd systeem)

De specialisatie EquipmentOrSystemFault kan direct gebruikt worden. Deze specialisatie wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij door een fout in een verkeer gerelateerd systeem, zoals een stoplicht, niet juist functioneert. Naast de elementen van SituationRecord bevat het de verplichte elementen waarmee de fout wordt beschreven: equipmentOrSystemFaultType en faultyEquipmentOrSystemType:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie EquipmentOrSystemFault worden deze elementen aangevuld met een extra element.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
equipmentOrSystemFaultType EquipmentOrSystemFaultTypeEnum Ja notWorking, outOfService, workingIncorrectly Beschrijving van de status van het systeem
faultyEquipmentOrSystemType EquipmentOrSystemTypeEnum Ja automatedTollSystem, emergencyRoadsideTelephones, laneControlSigns, levelCrossing, matrixSigns, rampControls, streetLighting, tollGates, trafficLightSets, trafficSignals, tunnelLights, tunnelVentilation, variableMessageSigns, other Beschrijving van het systeem dat niet juist functioneert
Ga terug naar de vorige pagina