Ga naar inhoud

Welkom

Welkom bij NDW Docs, het documentatieportaal van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).

NDW ontvangt data van leveranciers, stelt uit deze data verkeersinformatieproducten samen en levert deze producten aan gebruikers.

Dit portaal geeft inhoudelijke informatie en extra ondersteuning bij de interpretatie van deze verschillende verkeersinformatieproducten. Afnemers worden hiermee beter in staat gesteld de gegevens zo optimaal als mogelijk te gebruiken.

Het documentatieportaal is opgezet vanuit verschillende invalshoeken zodat afnemers informatie van een product/datadienst in samenhang kunnen bekijken of direct naar een specifiek voorbeeld of met de zoek functionaliteit direct naar een specifiek onderdeel kunnen gaan.

Andere bronnen

Naast het informatieportaal zijn ook andere bronnen beschikbaar om meer informatie over bepaalde onderwerpen te verkrijgen. Hieronder is een overicht hiervan opgenomen.