Ga naar inhoud

Welkom

Welkom bij NDW Docs, het documentatieportaal van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). NDW ontvangt data van leveranciers, stelt uit deze data verkeersinformatieproducten samen en levert deze producten aan gebruikers. Dit portaal geeft inhoudelijke informatie en extra ondersteuning bij de interpretatie van deze verschillende verkeersinformatieproducten. Afnemers worden hiermee beter in staat gesteld de gegevens zo optimaal als mogelijk te gebruiken.

Ga direct naar:

Andere bronnen

Naast het informatieportaal zijn ook andere bronnen beschikbaar om meer informatie over bepaalde onderwerpen te verkrijgen. Hieronder is een overzicht hiervan opgenomen.

Taal van NDW Docs

NDW Docs is primair beschikbaar in de Nederlandse taal. Incidenteel zijn pagina's ook in het Engels beschikbaar via de knop 'Sometimes English' rechtsboven in de site.