NDW documentatieportaal voor afnemers

NDW documentatieportaal voor afnemers

NDW-DOCS is het documentatieportaal voor afnemers van verkeersinformatieproducten van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Het portaal geeft inhoudelijke informatie en extra ondersteuning bij de interpretatie van de verschillende verkeersinformatieproducten. Afnemers worden hiermee beter in staat gesteld de gegevens zo optimaal als mogelijk te gebruiken.

Op dit moment is informatie beschikbaar voor Situatieberichten (SB) en Actuele verkeersgegevens (AVG).

Het documentatieportaal is opgezet vanuit verschillende invalshoeken zodat afnemers informatie van een product/datadienst in samenhang kunnen bekijken of direct naar een specifiek voorbeeld of met de zoek functionaliteit direct naar een specifiek onderdeel kunnen gaan.

Naast het informatieportaal zijn ook andere bronnen beschikbaar om meer informatie over bepaalde onderwerpen te verkrijgen. In de onderstaande tabel wordt hier een overzicht van gegeven.

Onderwerp Opmerkingen
Datex II informatie Mogin Platform Mobiliteit- en Geo-Informatie
NDW Open Actuele Dataservice Publicatie open actuele dataservices door NDW
Nederlands profiel Datex II Nederlands Profiel DATEX II versie 2015-2a
DATEX II website Europese DATEX II organisatie
NDW DATEX II v2.3 WSDL NDW DATEX II v2.3 WSDL
NDW DATEX II v2.3 XSD NDW DATEX II v2.3 XSD

Of ga direct naar specifieke voorbeelden:

Voorbeelden
Interpretatie wegwerkzaamheden .
Interpretatie brugopening .
Ga naar voorbeeld toepassing puntlocatie op basis van VILD.
Ga naar voorbeeld gebruik element impact icm subelementen.
Ga naar voorbeeld statuscyclus bij specialisatie OperatorAction.

Om de kwaliteit continu te verbeteren vragen we eventuele omissies of onduidelijkheden direct te melden via de mail functie rechts onderaan de pagina.