Ga naar inhoud

Producttype Actuele verkeerssituatie op de weg

Inleiding

Dit producttype bevalt alle soorten situatieberichten die bij NDW beschikbaar zijn.

Structuur en inhoud

Berichten over de actuele verkeerssituatie op de weg behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden gevormd door de situatie op de weg. Ze worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt de DATEX II klasse D2LogicalModel gebruikt. Voor meer informatie over deze klasse klik hier.

Voor de datadienst actuele verkeerssituatie op de weg is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en protocollen voor de uitwisseling van berichten is hier te vinden.

Uitlevering van de informatie van berichten over de actuele verkeerssituatie op de weg vindt plaats op basis van de SituationPublication (zie link) uit de DATEX II standaard.

Het bovenstaande wordt in DATEX II in situations beschreven. Er zijn drie soorten specialisaties van situations binnen deze datadienst:

  1. Acties of aanwijzingen van de wegbeheerder (zie specialistatie OperatorAction)
  2. Gegevens over situaties op de weg (zie specialistatie TrafficElement)
  3. Niet weggerelateerde informatie (zie specialistatie NonRoadEventInformation)

De verdere uitwerking vind in DATEX II plaats in situationRecords.

In meer detail bevat het producttype Actuele verkeerssituatie op de weg situatieberichten over:

Acties of aanwijzingen van de wegbeheerder (OperatorAction)

Onderwerp DATEX II benaming
Snelheidsbeperkingen SpeedManagement
Beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
Instructies aan de weggebruiker GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
Beschrijving van dynamische verkeerssituaties GeneralNetworkManagement
Beschrijving van omleidingen ReroutingManagement
Benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven RoadSideAssistance
Spoedwerkzaamheden MaintenanceWorks

Gegevens over situaties op de weg (TrafficElement)

Onderwerp DATEX II benaming
File AbnormalTraffic
Ongeval situaties Accident
Beïnvloeding rijomstandigheden van het wegdek door het weer WeatherRelatedRoadConditions
Beïnvloeding rijomstandigheden door toestand wegdek NonWeatherRelatedRoadConditions
Rijomstandigheden bemoeilijkt door weersomstandigheden PoorEnvironmentConditions
Verkeershinder door dieren op de weg AnimalPresenceObstruction
Verkeershinder op de weg GeneralObstruction
Verkeershinder door beschadiging infrastructuur InfrastructureDamageObstruction
Verkeershinder door een voertuig op de weg VehicleObstruction
Verkeershinder door invloed van de natuur EnvironmentalObstruction
Verkeershinder door activiteit Politie AuthorityOperation
Verkeershinder door (gepland) evenement PublicEvent
Verkeershinder door (ongeplande) gebeurtenis DisturbanceActivity
Verkeerhinder door defect verkeersgerelateerd systeem EquipmentOrSystemFault

Niet weggerelateerde informatie (NonRoadEventInformation)

Onderwerp DATEX II benaming
Beschikbaarheid van OV en informatie vertrektijden TransitInformation
Verstoring van een service langs de weg RoadSideServiceDisruption
Status van één of meer parkeergelegenheden CarParks

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam actuele_statusberichten.xml.gz.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Ga terug naar de vorige pagina