Ga naar inhoud

MeasuredValue

Dit element bevat de meting die is verricht door het measurementSiteRecord. Voor de volledigheid is de overkoepelende structuur hieronder weergegeven:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measurementEquipmentTypeUsed MultilingualString Ja, indien waarde afwijkend van bijbehorende measurementSiteRecord Zie toelichting Referentie naar apparatuur type in voorgeschreven termen
basicData BasicData Ja NVT Container element voor de specialisatie naar gemeten waarden

Subelement measurementEquipmentTypeUsed

Middels dit element kan in worden aangegeven met welk type apparatuur de meetlocatie is uitgerust.

Domeinwaarde Toelichting
anpr herkenning van kentekens
bluetooth passages van bluetooth apparatuur
fcd floating car data
infrarood infrarooddetectie
laser laserdetectie
lus detectie middels lussen in het wegdek
microwave microgolfdetectie
radar radardetectie
telslang detectie of tellingen middels telslangen
videodetectie videodetectie (met uitzondering van herkenning van kentekens)
vri verkeersregelinstallatie
datafusie combinatie van inwin technieken, waarbij data gefuseerd wordt
overig elke andere vorm van detectie of een combinatie van meer technieken

Subelement basicData

Het element basicData wordt met het attribuut xsi:type gespecialiseerd naar het type gegeven (intensiteit, snelheid, reistijd, wachtrij).

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
xsi:type String Ja TrafficFlow, TrafficSpeed, TravelTimeData, TrafficStatus Definitie van de specicatie van toepassing
Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measurementOrCalculationPeriod Seconds Ja, indien waarde afwijkend van bijbehorende measurementSiteRecord >=0 De leveringsperiode waarop de geleverde gegevens betrekking hebben in seconden
measurementOrCalculationTime DateTime Nee Datum en tijd in UTC (Zulu notatie) De starttijd van de leveringsperiode waarop de geleverde gegevens betrekking hebben

Toelichting measurementOrCalculationTime

De waarde van measurementOrCalculationTime dient nooit hoger te zijn dan de waarde van het element publicationTime.

Voorbeeld

<siteMeasurements>
 <measurementSiteReference id="RWS04_T_0258_ID_265" version="1" targetClass="MeasurementSiteRecord"/>
 <measurementTimeDefault>2017-08-09T08:52:00.000Z</measurementTimeDefault>
 <measuredValue index="1">
  <measuredValue>
   <basicData xsi:type="TravelTimeData">
    <travelTimeType>reconstituted</travelTimeType>
    <travelTime>
     <duration>58.659</duration>
    </travelTime>
   </basicData>
  </measuredValue>
 </measuredValue>
</siteMeasurements>

Specialisaties

Type Omschrijving
TrafficFlow Intensiteit
TrafficSpeed Sneldheidsgegevens
TravelTimeData Reistijden
TrafficStatus Wachtrijen
Ga terug naar de vorige pagina