Ga naar inhoud

Specialisatie GeneralObstruction (Verkeershinder op de weg)

De specialisatie GeneralObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Het type GeneralObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij een blokkade het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het één of meer keer het verplichte element obstructionType:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie GeneralObstruction worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Obstruction en door de elementen van GeneralObstruction zelf.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityOfObstruction Mobility Ja NVT Container element om de mobiliteit van de blokkade aan te duiden
obstructionType ObstructionTypeEnum Ja airCrash, childrenOnRoadway, clearanceWork, craneOperating, cyclistsOnRoadway, debris, explosion, explosionHazard, hazardsOnTheRoad, incident, industrialAccident, objectOnTheRoad, objectsFallingFromMovingVehicle, obstructionOnTheRoad, peopleOnRoadway, railCrash, rescueAndRecoveryWork, severeFrostDamagedRoadway, shedLoad, snowAndIceDebris, spillageOccurringFromMovingVehicle, spillageOnTheRoad, unprotectedAccidentArea, other Beschrijving van het soort blokkade

Subelement mobilityOfObstruction

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
mobilityType MobilityEnum Ja mobile, stationary, unknown Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is
speed KilometresPerHour Nee NVT Een snelheidsmaat gedefinieerd in kilometers per uur
Ga terug naar de vorige pagina