Ga naar inhoud

MeasurementSiteTable

Het element measurementSiteTable (MST) bevat informatie over de standaard configuratie en locatie van meetlocaties.

Toelichting measurementSiteTable

Binnen het Nederlandse profiel DATEX II is afgesproken dat dit element verplicht slechts één keer voor komt.

De structuur is als volgt:

image

Attributen

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Zie toelichting Een unieke identificatie van de dataprovider
version String Ja >=1 Zie toelichting Van toepassing zijnde versie van de measurementSiteTable

id

Met het attribuut id wordt een naam (identificatie) toegekend aan de measurementSiteTable. Hier is het volgende over afgesproken. Het ID begint met een code van 5 karakters. Deze vijf karakters zijn uitgedeeld door NDW. Na deze 5 karakters volgt een ‘_’ waarna de data provider de identificatie zelf mag aanvullen om te komen tot een unieke identificatie. Hiervoor wordt het volgende logica aangehouden:

Data provider type Prefix
geopercelen GEO01, GEO02, …
provincies PNB01, PNH01, PUT01, PZH01, …
gemeentes GUT01, GDH01, …
Samenwerkingsverbanden SRE01, …
Rijkswaterstaat RWS01, RWS03, …
NDW NDW01, …

Opeenvolgende versies van dezelfde measurementSiteTable dragen hetzelfde id. In het attribuut id wordt derhalve geen versienummer opgenomen.

version

Iedere wijziging in één van de elementen binnen de measurementSiteTable heeft als gevolg dat het versienummer opgehoogd wordt.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measurementSiteRecord MeasurementSiteRecord Ja, 1 of meer NVT Het element measurementSiteRecord bevat informatie over de standaard configuratie en locatie van meetlocaties

Voorbeeld

<payloadPublication xsi:type="MeasurementSiteTablePublication" lang="nl">
  <publicationTime>2022-07-04T12:00:09.138Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <measurementSiteTable id="NDW01_MT" version="939">
    <measurementSiteRecord id="NDWD01_VID005413" version="25">
    ..
    </measurementSiteRecord>
  ..
  </measurementSiteTable>
  ..
<payloadPublication>
Ga terug naar de vorige pagina