Ga naar inhoud

SiteMeasurements

De MeasuredDataPublication (MDP) bevat één of meer siteMeasurements element(en) met daarin de gemeten verkeersgegevens per meetlocatie. De structuur is als volgt:

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measurementSiteReference _MeasurementSiteRecordVersionedReference Ja NVT Identificatie van de measurementSiteReference die van toepassing is
measurementTimeDefault DateTime Ja Datum en tijd in UTC (Zulu notatie) De tijd die hier wordt vastgelegd is de starttijd van de periode waarover gegevens voor deze meetlocatie worden geleverd
measuredValue _SiteMeasurementsIndexMeasuredValue Nee, 0 of meer NVT De verkeersgegevens voor een meetpunt worden vastgelegd in één of meer measuredValue elementen. Elk element verwijst (middels het verplichte attribuut index) naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics

Toelichting measurementTimeDefault

Het element measurementTimeDefault geeft altijd de startijd aan van de meetminuut.

Subelement measurementSiteReference

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
id String Ja Geldig id Identificatue van de measurementSiteRecord die van toepassing is
version String Ja >=1 Versie van de measurementSiteRecord die van toepassing is (huidige of eerst volgende versie)
targetClass String Ja measurementSiteRecord Vaste waarde waarin de klasse wordt benoemd waar naar verwezen wordt

Subelement measuredValue

Attribuut Type Verplicht Domein Omschrijving
index String Ja >=1 Volgnummer van de meting, verwijzing naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics uit het measurementSiteRecord
Element Type Verplicht Domein Omschrijving
measuredValue MeasuredValue Ja NVT De daadwerkelijk gemeten informatie

Voorbeeld

<siteMeasurements>
  <measurementSiteReference id="RWS04_T_0258_ID_265" version="1" targetClass="MeasurementSiteRecord"/>
  <measurementTimeDefault>2022-08-09T08:52:00.000Z</measurementTimeDefault>
  <measuredValue index="1" xsi:type="_SiteMeasurementsIndexMeasuredValue">
    ...
  </measuredValue>
</siteMeasurements>
Ga terug naar de vorige pagina