Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Basisstructuur DATEX II versie 3

PayloadPublication

De structuur van gegevens in DATEX II is gespecificeerd op Europees niveau en beschreven als UML model. Op hoofdniveau van het UML model is de generieke class PayloadPublication. PayloadPublication is een abstracte klasse voor de inhoudelijke informatie welke middels een specialisatie concreet wordt vormgegeven.

Het UML model is vertaald naar XML schema's en middels deze vertaling zijn XML-elementen gecreërd voor de classes uit het UML model. Naar deze XML-elementen wordt gerefereerd als gesproken wordt over 'het element', zoals bij het element payloadPublication.

Inhoud op basis van profiel (payloadPublication)

Het element payloadPublication is afgeleid van de abstracte klasse PayloadPublication en bevat de daadwerkelijke data. Zie ook de beschrijving van element payloadPublication. De concrete invulling van de data is afhankelijk van het product (soort informatie) en het profiel dat hierbij is gebruikt om de data in DATEX II formaat te beschrijven.

Overzicht producten, profielen en DATEXII specialisatie

Product Producttype Profiel Specialisatie
Statische weggegegevens Shapefiles - -
Verkeersborden - -
Truckparking - tabel met locaties Extensie ParkingPublications ParkingTablePublication
RVM Netwerk - -
Dynamische weggegegevens Actuele verkeerssituatie op de weg Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Brugopeningen Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Pech en Ongevallen Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
SRTI Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Werkzaamheden en Evenementen Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Ga terug naar de vorige pagina