Ga naar inhoud

Product Shapefiles

Inleiding

Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer stelt maandelijks twee producten beschikbaar waarin statische geografische informatie over een aantal specifieke dataobjecten is opgenomen: de AVG-shapefiles en de MSI/MRM-shapefiles. Deze shapefiles kunnen worden gebruikt in combinatie met enkele van de actuele datasets.

AVG-shapefiles

Algemeen AVG

De AVG-shapefiles bevatten geografische informatie over alle NDW meetlocaties die wegverkeersdata verstrekken over voertuigsnelheden, verkeersintensiteiten en reistijden (actuele verkeersgegevens). De identifiers van de geometriëen in de shapefiles zijn één op één herleidbaar naar de id's van de diverse AVG-meetlocaties, waarmee het mogelijk wordt de relatie tussen beide eindproducten te leggen.

Definitie Omschrijving
Bestandslocatie Opendata Portaal
Bestandsnaamconventie ZIP-file \<Volgnummer>_Levering_NDW_Shapefiles_[Jaar][Maand][Dag].zip
Bestandsnaam ZIP-file (voorbeeld) 083_Levering_NDW_Shapefiles_20220530.zip
Coördinatenstelsel WGS84
Objecttypen Puntlocaties en Lijnlocaties
Dekking Hoofdwegennet én Onderliggend wegennet
Updatefrequentie Maandelijks

Telpunten

De shapefile beginnend met de naam "Telpunten_" bevat de geografische informatie van alle meetlocaties die wegverkeersdata verstrekken over voertuigsnelheden en verkeersintensiteiten.

Definitie Omschrijving
Bestandsnamen Telpunten_WGS84.dbf
Telpunten_WGS84.shp
Telpunten_WGS84.shx
Telpunten_WGS84.cpg
Telpunten_WGS84.prj
Telpunten_WGS84.qpj
Objecttype Puntlocatie
Productrelatie Snelheden en Intensiteiten

Example NDW Shapefile Points

Meetvakken

De shapefile beginnend met de naam "Meetvakken_" bevat de geografische informatie van alle meetlocaties die wegverkeersdata verstrekken over reistijden.

Definitie Omschrijving
Bestandsnamen Meetvakken_WGS84.dbf
Meetvakken_WGS84.shp
Meetvakken_WGS84.shx
Meetvakken_WGS84.cpg
Meetvakken_WGS84.prj
Meetvakken_WGS84.qpj
Objecttype Lijnlocatie
Productrelatie Reistijden

Example NDW Shapefile Lines

Afnemen AVG

Dit product kan worden afgenomen op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam 079_Levering_NDW_Shapefiles_(jaar_maand_dag).zip

MSI/MRM-shapefiles

Algemeen MSI/MRM

De MSI/MRM-shapefiles bevatten statische geografische informatie over de locatie van de individuele matrixsignaalgevers (MSI) en meetraaien (MRM) op het Nederlandse hoofdwegennet. Deze shapefiles kunnen gebruikt worden in combinatie met de eindproducten Matrixsignaalgeverin De locatieinformatie in deze shapefiles wordt herleid uit de pseudo beschrijvende plaats aanduidingssystematiek die standaard wordt meegeleverd in de publicaties van beide datastromen. Deze plaats op de weg (bijvoorbeeld: A12_L_12.3) wordt met behulp van het basisbestand van het Nationaal Wegenbestand gemapt naar de overeenkomstige geografische informatie.

De identifiers van de geometriëen in de shapefiles zijn één op éen herleidbaar naar de id's van de eindproducten Matrixsignaalgeverinformatie en Snelle Intensiteiten en Snelheden, waarmee het mogelijk wordt de relatie tussen beide eindproducten te leggen.

Definitie Omschrijving
Bestandslocatie Opendata Portaal
Bestandsnaamconventie ZIP-file NDW_MRM_MSI_Shapes_[Maand]_[Jaar].zip
Bestandsnaam ZIP-file (voorbeeld) NDW_MRM_MSI_Shapes_April_2022.zip
Coördinatenstelsel WGS84
Objecttypen Puntlocaties
Dekking Hoofdwegennet
Updatefrequentie Maandelijks

Matrixsignaalgeverinformatie (MSI)

De shapefile in de map met de naam "MSI" bevat de geografische informatie van alle matrixsignaalgevers die beeldstanden tonen boven de aangegeven rijstroken.

Definitie Omschrijving
Bestandsnamen ./MSI/shapefile.dbf
./MSI/shapefile.shp
./MSI/shapefile.shx
./MSI/shapefile.prj
Objecttype Puntlocatie
Productrelatie Matrixsignaalgevers (MSI)

Example NDW Shapefile Points

Snelle intensiteiten en snelheden(MRM)

De shapefile in de map met de naam "MRM" bevat de geografische informatie van alle meetraaien die snelheden en intensiteiten geven op de aangegeven rijstroken.

Definitie Omschrijving
Bestandsnamen ./MRM/shapefile.dbf
./MRM/shapefile.shp
./MRM/shapefile.shx
./MRM/shapefile.prj
Objecttype Puntlocatie
Productrelatie Snelle intensiteiten en snelheden (MRM)

Example NDW Shapefile Points

Afnemen MSI/MRM

Dit product kan worden afgenomen op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam NDW_MRM_MSI_Shapes_(maand_jaar).zip

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Ga terug naar de vorige pagina