Ga naar inhoud

Element supplementaryPositionalDescription

Het generieke element supplementaryPositionalDescription beschrijft aanvullende locatie informatie, zoals de specifieke rijbaan, rijstroken of lengte van een locatie. Het element bestaat uit één (of meer) optionele elementen locationDescripor èn één (of meer) verplicht(e) element(en) affectedCarriagewayAndLanes.

image

Elementen

Element Type Verplicht Domein
locationDescripor LocationDescriptorEnum Nee aroundABendInRoad, atMotorwayInterchange, atRestArea, atServiceArea, atTollPlaza, atTunnelEntryOrExit, inbound, inGallery, inTheCentre, inTheOppositeDirection, inTunnel, onBorder, onBridge, onConnector, onElevatedSection, onFlyover, onIceRoad, onLevelCrossing, onLinkRoad, onPass, onRoundabout, onTheLeft, onTheRight, onTheRoadway, onUndergroundSection, onUnderpass, outbound, overCrestOfHill, withinJunction
affectedCarriagewayAndLanes AffectedCarriagewayAndLanes Ja NVT

Elementen binnen affectedCarriagewayAndLanes

Element Type Verplicht Domein
carriageway CarriagewayEnum Ja indien waarde ongelijk is aan “mainCarriageway” connectingCarriageway, entrySlipRoad, exitSlipRoad, mainCarriageway, parallelCarriageway, slipRoads
lane LaneEnum Nee allLanesCompleteCarriageway, busLane, centralReservation, emergencyLane, hardShoulder, lane1, lane2, lane3, lane4, lane5, lane6, lane7, lane8, lane9, rushHourLane, tidalFlowLane
lengthAffected MetresAsFloat Nee >=0

Let op

De waarde ‘slipRoads’ bij carriageway dient enkel gebruikt te worden voor berichten waar geen specifieke rijbaan aanduiding mogelijk is, zoals bij “het is glad op op-en afritten”.

Voorbeeld

<supplementaryPositionalDescription>
  <locationDescripor>inTunnel</locationDescripor>
  <affectedCarriagewayAndLanes>
    <carriageway>mainCarriageway</carriageway>
    <lane>allLanesCompleteCarriageway</lane>
    <lengthAffected>500</lengthAffected>
  </affectedCarriagewayAndLanes>
</supplementaryPositionalDescription>
Ga terug naar de vorige pagina