Ga naar inhoud

Let op

De documentatie van het Nederlands profiel DATEXII versie 3 is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan het zijn dat de documentatie niet volledig is en/of er onduidelijkheden worden opgemerkt. Neem in geval van twijfel contact op met de met de NDW Servicedesk.

Ongeval situaties - Specialisatie Accident binnen profiel SRTI

Het type Accident wordt gebruikt voor het beschrijven van situaties bij ongevallen. Naast de basis elementen van een situationRecord bevat deze specialisatie het verplichte element accidentType en het optionele element vehicleInvolved:

image

Elementen

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie Accident worden deze elementen aangevuld met een aantal extra elementen van deze specialisatie.

Enkel de binnen dit profiel toegestane elementen zijn hieronder weergegeven.

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
accidentType AccidentTypeEnum Ja, 1 of meer accident, accidentInvolvingHazardousMaterials, accidentInvolvingHeavyLorries, accidentInvolvingMassTransitVehicle, accidentInvolvingPublicTransport, accidentInvolvingRadioactiveMaterial, accidentInvolvingTrain, collision, multipleVehicleAccident, secondaryAccident, seriousInjuryOrFatalAccident, vehicleStuckUnderBridge, other Dit element beschrijft het type ongeval. Het element komt ten minste een keer voor, maar kan vaker worden opgenomen om het ongeval zo goed mogelijk te beschrijven
vehicleInvolved Vehicle Nee, 0 of meer NVT In dit element wordt de daadwerkelijke additionele informatie opgenomen. Hier zal dus geen informatie opgenomen worden die ook in andere elementen opgenomen is. Het gaat dus om tekstuele informatie over het situatieonderdeel dat niet elders kan worden gecodeerd
Ga terug naar de vorige pagina