Beeldstanden

Wat zijn beeldstanden?

Deze datadienst bevat real-time gegevens van de matrixsignaalgever-borden op het Hoofdwegennet. Dit zijn gemiddeld genomen circa 17.000 borden.

Hoe wordt de data verzameld?

De gegevens in deze datastroom zijn afkomstig van de wegkantsystemen van Rijkswaterstaat en de vijf regionale bedienapplicaties waarmee verkeersmanagementmaatregelen worden ingezet.

Door wie wordt de data verzameld?

Rijkswaterstaat is momenteel de enige leverancier van matrixsignaalgeverinformatie.

Is historie beschikbaar?

Ja. Historische beeldstanden data is onder voorwaarden beschikbaar voor NDW-partners beschikbaar in de NDW applicatie Dexter. Er is geen historische opendata applicatie beschikbaar voor deze datastroom.

Aan welke eisen voldoet de kwaliteit van de data?

De kwaliteitseisen van deze datastroom zijn in ontwikkeling. In de toekomst kunnen kwaliteitseisen rondom "ketenlatency", "onnauwkeurigheid" en "continuiteit" worden verwacht.

Hoe kan ik beeldstanden ontvangen?

Deze datastroom is op het NDW Opendata Portaal beschikbaar als opendata onder de naam Matrixsignaalinformatie.xml.gz. Deze inhoud van deze datastroom wordt iedere minuut bijgewerkt naar het laaste beeld. Gebruikers kunnen hier het volledige actuele beeld downloaden. (Pull-Methode). Voor afnemers van NCIS is het ook mogelijk om alleen de updates te ontvangen, nadat éénmalig het volledige actuele beeld is geleverd.(Push-methode)

Hoe kan ik aansluiten op de NCIS datastroom?

Om aan te sluiten op een NCIS-datastroom is het nodig om toegang te krijgen tot het NCIS-webportaal. Vanuit dit webportaal kan de gebruiker vervolgens het gewenste eindproduct kiezen en configureren een aantal aanvullende parameters configureren, zoals bijvoorbeeld IP-adres beheer en afnamemethode.

Hoe krijg ik account op NCIS?

Het is voor NDW-partners en afnemers met een Data & Diensten-overeenkomst mogelijk om rechtstreeks aan te sluiten op NCIS.

Wordt een datastandaard gebruikt?

Informatie over de gebruikte datastandaard is te vinden op de volgende NDW-Docs pagina: TMIS-MSI

Wat betekenen de datavelden?

Informatie over de gebruikte datavelden is te vinden op de volgende NDW-Docs pagina: TMIS-MSI

Is er een voorbeeld data bestand?

Als voorbeeldbestand kan een actueel snapshot gedownload worden van het NDW Opendata Portaal

Hoe interpreteer ik de data?

Informatie over hoe de data geinterpreteerd moet worden is te vinden op de volgende NDW-Docs pagina: TMIS-MSI

Hoe open ik een xml bestand? (komen vragen over omdat het dan te groot is voor Excel)
Hoe worden geografische locaties weergegeven?

De locatieinformatie is per bord(event) opgenomen op basis van wegnummer, rijbaan(DVK-letter), rijstrooknummer en kilometerpositie. Kijk op de NDW Docs pagina voor de exacte uitwerking ervan. Daarnaast stelt NDW maandelijks een shapefile beschikbaar waarin de locatieinformatie van de borden zijn verwerkt naar GPS-coordinaten en waarmee het mogelijk is de informatie van de borden te mappen naar een netwerk of kaart. Deze shapefile is te downloaden van het NDW Opendata Portaal

Ik zoek informatie over storingen en wijzigingen

Voor partners en afnemers van NDW is het mijn.ndw.nu portaal beschikbaar, waarop gebruikers informatie kunnen vinden over actuele verstoringen. Daarnaast kunnen gebruikers zich hier abonneren op de NDW-serviceberichten, waarmee gebruikers actief worden genotificeerd van grote verstoringen in één van de NDW-diensten.

Ik heb vragen, opmerkingen of wensen over de data

Voor vragen en/of opmerkingen over deze datastroom kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Waar meld ik ongewenste routes in navigatiesystemen? Zoals bij overlast door vrachtwagens.

Vragen hierover kunnen worden gesteld bij de leverancier van de betreffende gebruikersapplicatie.

Ga terug naar de vorige pagina