Ga naar inhoud

DATEXII Extensie OpenLrBinaryExtensions

Met de introductie van DatexII versie 3 is een nieuwe extensie opgenomen voor het beschrijven van OpenLR locatiereferentie als binaire waarde. Deze extensie is inzetbaar voor:

De structuur van de extensie is als volgt:

image

De toepassing van de extensie binnen het Nederlands Profiel is hieronder nader toegelicht. Uitgebreide inhoudelijke informatie over OpenLR is te vinden in deze OpenLR whitepaper.

OpenLrAreaExtended

Binnen het element AreaLocation is gebruik gemaakt van het optionele element _areaLocationExtension om de binaire waarde van OpenLr te beschrijven. Het element _areaLocationExtension is gevuld met een verplicht element openLrAreaExtended, welke is gevuld met een verplicht element openLrAreaAsBinary.

Voorbeeld AreaLocation

<measurementSiteLocation xsi:type="AreaLocation">
  ...
  <_areaLocationExtension>
    <openLrAreaExtended>
      <openLrAreaAsBinary>...</openLrAreaAsBinary>
    </openLrAreaExtended>
  </_areaLocationExtension>   
</measurementSiteLocation>

LinearLocationExtended

Binnen het element LinearLocation is gebruik gemaakt van het optionele element _linearLocationExtension om de binaire waarde van OpenLr te beschrijven. Het element _linearLocationExtension is gevuld met een verplicht element linearLocationExtended, welke is gevuld met een verplicht element openLrLinearAsBinary.

Voorbeeld LinearLocation

<measurementSiteLocation xsi:type="LinearLocation">
  ...
  <_linearLocationExtension>
    <linearLocationExtended>
      <openLrLinearAsBinary>...</openLrLinearAsBinary>
    </linearLocationExtended>
  </_linearLocationExtension>   
</measurementSiteLocation>

OpenLrPointExtended

Binnen het element PointLocation is gebruik gemaakt van het optionele element _pointLocationExtension om de binaire waarde van OpenLr te beschrijven. Het element _pointLocationExtension is gevuld met een verplicht element openLrPointExtended, welke is gevuld met een verplicht element openLrPointAsBinary.

Voorbeeld PointLocation

<measurementSiteLocation xsi:type="PointLocation">
  ...
  <_pointLocationExtension>
    <openLrPointExtended>
      <openLrPointAsBinary>...</openLrPointAsBinary>
    </openLrPointExtended>
  </_pointLocationExtension>   
</measurementSiteLocation>
Ga terug naar de vorige pagina