Ga naar inhoud

Producttype Snelheden en Intensiteiten

Inleiding

De datadienst snelheden en intensiteiten bevat minuutgegevens over snelheden, intensiteiten (deze twee vaak onderverdeeld naar voertuigcategorie) en wachtrij informatie. De levering geschiedt op uiterlijk seconde 60 na de meetminuut.

Intensiteiten beschrijven het aantal voertuigen dat een meetlocatie passeert en worden uitgedrukt in voertuigen per uur. Snelheden geven de snelheid van een voertuig weer in km/u. De intensiteiten en snelheden worden gemeten door puntmetingen. Dat betekent dat een voertuig op een locatie op de weg wordt gemeten. Het grootste gedeelte van de intensiteiten en snelheden wordt gemeten door lusdetectoren. Een kleiner deel is gemeten door infrarood/radar. Bij de intensiteiten wordt onderscheid gemaakt naar rijstrook en voertuigcategorie. Elke rijrichting op een weg krijgt een eigen unieke identificatie van een meetlocatie. De historische intensiteiten en snelheden zijn in Dexter onder twee verschillende producten te vinden: intensiteiten en snelheden en individuele voertuigpassages.

Wachtrijinformatie bevat het aantal voertuigen in de wachtrij voor een VerkeersRegelInstallatie (VRI) en wordt gemeten door de lussen van een VRI.

Voorbeelden

Inhoudelijke informatie over en voorbeelden van snelheid en intensiteit informatie is nader beschreven in het Profiel Verkeersgegevens en de locatiereferentie pagina.

Structuur en inhoud

De datadienst Snelheden en intensiteiten behoort tot de actuele verkeersgegevens. Hiervoor wordt in de DATEX II structuur de specialisatie (xsi:type) MeasuredDataPublication van PayloadPublication gebruikt.

Voor meer informatie over de MeasuredDataPublication klik hier.

Profiel

Het DATEX II validatieprofiel in de vorm van een XML-schema (.xsd) voor deze informatiestroom is hier te vinden.

Nieuwe ontwikkelingen

Er zijn op dit moment ten aanzien van dit product geen nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn.

Afnemen

Op deze pagina is toegelicht op welke manieren data van NDW kan worden afgenomen.

Dit product is als open data beschikbaar op het NDW Open Data Portaal. Je vind het daar als bestand met de naam trafficspeed.xml.gz.

Note

De meetlocatietabel, met de bijbehorende configuratiegegevens van de gedefinieerde meetpunten, is hier te vinden.

Note

Er is een shapefile beschikbaar met de puntlocaties van de gedefinieerde metpunten. Deze is hier te vinden.

Datakwaliteit

Zowel bij de oplevering als gedurende de looptijd van de meetlocaties voert NDW kwaliteitcontroles uit op de meetlocaties. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de kwaltieitscontroles.

Snelheden boven de 255 km/u worden meestal niet doorgegeven. Een snelheid van 256 km/u is bijna altijd een foutwaarde. Het is bekend dat meetsystemen een grotere onnauwkeurigheid hebben bij hele lage en hoge snelheden. De meetsystemen zijn dan ook niet ontwikkeld om dergelijke snelheden met hoge nauwkeurigheid vast te leggen. Afhankelijk van de leverancier van de meetsystemen worden snelheden boven de 255 km/u verkeerd vermeld, bijvoorbeeld een snelheid van 270 km/u wordt vastgelegd als 270-256=14 km/u. Dit is inherent aan de wijze van berekening.

Servicedesk

In geval van vragen over dit product of problemen met de afname ervan, kan contact opgenomen worden met de NDW Servicedesk.

Ga terug naar de vorige pagina