Index

Hoe blader ik lokaal door een DATEX II HTML-model op mijn Windows-computer?

In dit voorbeeld staat de html-versie van het model in de map c:\Model.

Direct openen van index.html vanuit de map werkt niet, zie hieronder.

Installeer en configureer IIS

Het model moet bekeken worden via een webservice. Op Windows-computers kan hiervoor het programma Internet Information Services (IIS) worden gebruikt.

Indien IIS niet op uw computer geïnstalleerd, kan dit gedaan worden via Configuratiescherm > Programma's > Windows-onderdelen in- of uitschakelen. Controleer de vinkboxjes.

Nadat IIS is geïnstalleerd, kan het vanuit het startmenu worden opgestart. Het volgende scherm verschijnt.

Selecteer Sites aan de linkerkant van het scherm.

Kies vervolgens rechts in het scherm voor ‘Website toevoegen’

Het volgende dialoogvenster verschijnt.

Bewerk nu de volgende elementen:

  • Voeg een sitenaam toe ter referentie.

  • Verwijs het pad naar de map waar het html-model zich bevindt, C:\Model.

  • Voeg een hostnaam toe, in dit geval wordt model.example gekozen, in het hostnaamvak.

Verander verder niets en druk op OK.

Bewerk hosts-bestand

De laatste stap is het bewerken van het hosts-bestand. Start hiervoor een command prompt als administrator. Geef het commando:

notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Voeg een regel toe met de blauwe tekst.

Sla het hosts-bestand op.

Blader door het model

Open uw webbrowser en type model.example in de adresregel. Het model verschijnt.

Ga terug naar de vorige pagina