Ga naar inhoud

Element alertCPoint

Het abstracte element alertCPoint wordt gebruikt om de locatie te beschrijven op basis van VILD. Het element kan van het type AlertCMethod2Point of AlertCMethod4Point zijn. Deze specialisatie wordt aangegevens middels het attribuut xsi-type. De specialisaties bepalen de subelementen.

Attributen

xsi:type

Met het attribuut xsi:type wordt de specialisatie/soort aangegeven

Type: Verplicht Domein
String Ja Zie specialisaties

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocationCountryCode String Ja 8 (code voor Nederland), D (code voor NDW-VILD) Het element bevat de EBU country code
alertCLocationTableNumber String Ja NVT Dit element bevat de (middels een punt gescheiden) release- en versie-nummers van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "6.7"
alertCLocationTableVersion String Ja NVT Dit element bevat de subversie van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "A"

Voorbeeld

<alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
    <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
    <alertCLocationTableNumber>6.7</alertCLocationTableNumber>
    <alertCLocationTableVersion>A</alertCLocationTableVersion>
    ...
</alertCPoint>

Specialisaties

De specialisaties voor de groupOfLocations worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Type: Omschrijving
AlertCMethod2Point Een methode 2 puntlocatie wordt gebruikt indien er een directe verwijzing wordt opgenomen naar de betreffende AlertC (VILD) locatie
AlertCMethod4Point Een methode 4 puntlocatie wordt gebruikt indien er sprake is van een locatie op een bepaald afstand (offset) ten opzichte van de AlertC (VILD) locatie
Ga terug naar de vorige pagina