Ga naar inhoud

Producttype Schoolzones

Inleiding

De datastroom IVRA (Informatie Voor Route Advies) Schoolzones bevat informatie over schoolzones in xml-format. Deze data kan door middel van het pull mechanisme afgenomen worden door in het NCIS webportaal een abonnement aan te maken.

Structuur en inhoud

UML Model Schoolzones

Berichten over schoolzones worden uitgewisseld op basis van DATEX II. De volgende informatie is vastgelegd in een schoolzones XML:

Onderwerp DATEX II benaming
Schooljaar schoolYear
Schooltype schoolType
School naam schoolInformation.name
School code schoolInformation.externalCode
Adres schoolInformation.organisationUnit.locationReference.facilityLocation.address
Coordinaten schoolInformation.organisationUnit.locationReference.locationForDisplay
Schooltijden schoolInformation.organisationUnit.operatingHours
Naam Schoolzone(s) (te vermijden gebied) schoolZoneRecord.schoolZoneLocation.gmlMultiPolygon.areaName
Geometrie Schoolzone(s) (te vermijden gebied) schoolZoneRecord.schoolZoneLocation.gmlMultiPolygon.gmlPolygon
Schoolzone geverifieerd door gemeente schoolZoneRecord.verification.verifiedByMunicipality
Datum meest recente verificatie schoolZoneRecord.verification.dateOfLastVerification
Schoolstraat verkeersregel schoolStreetInformation.typeOfRegulation.accessRestrictionType
Voorwaarden van verkeersregel schoolStreetInformation.condition.conditions
Verkeersregel geverifieerd door gemeente schoolStreetInformation.verification.verifiedByMunicipality
XML Voorbeeld
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<d2:payload xmlns:com="http://levelC/schema/3/common" xmlns:d2="http://levelC/schema/3/d2Payload" xmlns:fac="http://levelC/schema/3/facilities" xmlns:cz="http://levelC/schema/3/controlledZone" xmlns:locx="http://levelC/schema/3/locationExtension" xmlns:tro="http://levelC/schema/3/trafficRegulation" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:loc="http://levelC/schema/3/locationReferencing" xmlns:SRN="http://levelC/schema/3/societalResponsibleNavigationData" xsi:type="SRN:SrnDataPublication" lang="en-us" modelBaseVersion="3" id="String" version="String" xsi:schemaLocation="http://levelC/schema/3/d2Payload LevelC_3_D2Payload.xsd">
  <com:publicationTime>2001-12-17T09:30:47Z</com:publicationTime>
  <com:publicationCreator>
    <com:country>a</com:country>
    <com:nationalIdentifier>a</com:nationalIdentifier>
  </com:publicationCreator>
  <SRN:schoolZoneDataTable>
    <SRN:schoolZoneDataRecord id="BINNummer" version="1">
      <SRN:schoolYear>20222023</SRN:schoolYear>
      <SRN:schoolType>primarySchool</SRN:schoolType>
      <SRN:versionTime>2023-11-17T09:30:47Z</SRN:versionTime>
      <SRN:schoolInformation xsi:type="fac:OrganisationSpecification" id="id uit de database" version="1">
        <fac:name>
          <com:values>
            <com:value lang="nl-nl">De naam van de School</com:value>
          </com:values>
        </fac:name>
        <fac:externalCode>BIN nummer</fac:externalCode>
        <fac:organisationUnit>
          <fac:locationReference xsi:type="loc:AreaLocation">
            <loc:_locationReferenceExtension>
              <loc:facilityLocation>
                <locx:address>
                  <locx:postcode>3511 KL</locx:postcode>
                  <locx:city>
                    <com:values>
                      <com:value lang="nl-nl">Utrecht</com:value>
                    </com:values>
                  </locx:city>
                  <locx:addressLine order="0">
                    <locx:type>street</locx:type>
                    <locx:text>
                      <com:values>
                        <com:value lang="nl-nl">Schoolstraat</com:value>
                      </com:values>
                    </locx:text>
                  </locx:addressLine>
                  <locx:addressLine order="1">
                    <locx:type>houseNumber</locx:type>
                    <locx:text>
                      <com:values>
                        <com:value lang="nl-nl">25a</com:value>
                      </com:values>
                    </locx:text>
                  </locx:addressLine>
                </locx:address>
              </loc:facilityLocation>
            </loc:_locationReferenceExtension>
            <loc:coordinatesForDisplay>
              <loc:latitude>5.141590</loc:latitude>
              <loc:longitude>51.141590</loc:longitude>
            </loc:coordinatesForDisplay>
          </fac:locationReference>
          <fac:operatingHours xsi:type="fac:OperatingHoursSpecification" id="eenId" version="1">
            <fac:lastUpdated>2022-07-17T09:30:47Z</fac:lastUpdated>
            <fac:overallPeriod>
              <com:overallStartTime>2001-12-17T09:30:47Z</com:overallStartTime>
              <com:overallEndTime>2001-12-17T09:30:47Z</com:overallEndTime>
              <com:validPeriod>
                <com:recurringTimePeriodOfDay>
                  <com:startTimeOfPeriod>08:30:00+01:00</com:startTimeOfPeriod>
                  <com:endTimeOfPeriod>12:30:00+01:00</com:endTimeOfPeriod>
                </com:recurringTimePeriodOfDay>
                <com:recurringTimePeriodOfDay>
                  <com:startTimeOfPeriod>13:30:00+01:00</com:startTimeOfPeriod>
                  <com:endTimeOfPeriod>15:30:00+01:00</com:endTimeOfPeriod>
                </com:recurringTimePeriodOfDay>
                <com:recurringDayWeekMonthPeriod>
                  <com:applicableDay>monday</com:applicableDay>
                  <com:applicableDay>tuesday</com:applicableDay>
                  <com:applicableDay>thursday</com:applicableDay>
                  <com:applicableDay>friday</com:applicableDay>
                </com:recurringDayWeekMonthPeriod>
              </com:validPeriod>
              <com:exceptionPeriod>
                <com:startOfPeriod>2022-07-01T00:00:00</com:startOfPeriod>
                <com:endOfPeriod>2022-08-01T00:00:00</com:endOfPeriod>
                <com:periodName>
                  <com:values>
                    <com:value lang="nl-nl">Zomervakantie</com:value>
                  </com:values>
                </com:periodName>
              </com:exceptionPeriod>
              <com:exceptionPeriod>
                <com:startOfPeriod>2022-10-16T00:00:00</com:startOfPeriod>
                <com:endOfPeriod>2022-10-22T00:00:00</com:endOfPeriod>
                <com:periodName>
                  <com:values>
                    <com:value lang="nl-nl">herfstvakantie</com:value>
                  </com:values>
                </com:periodName>
              </com:exceptionPeriod>
            </fac:overallPeriod>
          </fac:operatingHours>
        </fac:organisationUnit>
      </SRN:schoolInformation>
      <SRN:schoolZoneRecord>
        <SRN:schoolZoneLocation>
          <loc:gmlMultiPolygon>
            <loc:gmlAreaName>
              <com:values>
                <com:value lang="nl-nl">te vermijden gebied</com:value>
              </com:values>
            </loc:gmlAreaName>
            <loc:gmlPolygon>
              <loc:exterior>
                <loc:posList>0 0 0 0</loc:posList>
              </loc:exterior>
            </loc:gmlPolygon>
          </loc:gmlMultiPolygon>
        </SRN:schoolZoneLocation>
        <SRN:verification>
          <SRN:verifiedByMunicipality>false</SRN:verifiedByMunicipality>
          <SRN:dateOfLastVerification>2023-11-17</SRN:dateOfLastVerification>
        </SRN:verification>
      </SRN:schoolZoneRecord>
      <SRN:schoolStreetInformation id="String" version="String">
        <tro:typeOfRegulation xsi:type="tro:AccessRestriction">
          <tro:accessRestrictionType>noEntry</tro:accessRestrictionType>
        </tro:typeOfRegulation>
        <tro:condition xsi:type="tro:ConditionSet" id="String" version="String">
          <tro:operator>and</tro:operator>
          <tro:conditions xsi:type="tro:VehicleCondition" id="k" version="1">
            <tro:vehicleCharacteristics>
              <com:vehicleType>anyVehicle</com:vehicleType>
            </tro:vehicleCharacteristics>
          </tro:conditions>
          <tro:conditions xsi:type="tro:ValidityCondition" id="" version="">
            <tro:validityByOrder>
              <com:validityTimeSpecification>
                <com:overallStartTime>2022-07-01T00:00:00</com:overallStartTime>
                <com:validPeriod>
                  <com:recurringTimePeriodOfDay>
                    <com:startTimeOfPeriod>12:00:00</com:startTimeOfPeriod>
                    <com:endTimeOfPeriod>13:00:00</com:endTimeOfPeriod>
                  </com:recurringTimePeriodOfDay>
                  <com:recurringTimePeriodOfDay>
                    <com:startTimeOfPeriod>09:00:00</com:startTimeOfPeriod>
                    <com:endTimeOfPeriod>10:00:00</com:endTimeOfPeriod>
                  </com:recurringTimePeriodOfDay>
                  <com:recurringSpecialDay>
                    <com:intersectWithApplicableDays>true</com:intersectWithApplicableDays>
                    <com:specialDayType>schoolDay</com:specialDayType>
                  </com:recurringSpecialDay>
                </com:validPeriod>
                <com:exceptionPeriod>
                  <com:recurringSpecialDay>
                    <com:intersectWithApplicableDays>false</com:intersectWithApplicableDays>
                    <com:specialDayType>schoolHolidays</com:specialDayType>
                  </com:recurringSpecialDay>
                </com:exceptionPeriod>
              </com:validityTimeSpecification>
            </tro:validityByOrder>
          </tro:conditions>
        </tro:condition>
        <tro:verification>
          <SRN:verifiedByMunicipality>false</SRN:verifiedByMunicipality>
        </tro:verification>
      </SRN:schoolStreetInformation>
    </SRN:schoolZoneDataRecord>
  </SRN:schoolZoneDataTable>
</d2:payload>

Afname

Naast de mogelijkheid om de schoolzonepublicatie af te nemen in DATEX II van NCIS kan deze informatie ook afgenomen worden in OTM formaat. Aanvullende documentatie over OTM is hier te vinden.

Ga terug naar de vorige pagina