Ga naar inhoud

Aanleveren fietsdata

Inleiding

Fietsdata moeten worden aangeleverd aan het NDW systeem DEXTER.

Voor fietstellingen bestaan meerdere datamodellen. Er is een lightversie. Ook is er een volledige versie, die geschikt is voor complexe verkeerssituaties en gemengde profielen, zoals fietsstraten. De lightversie kan aangeleverd worden in csv-formaat (en in DATEX II formaat), de uitgebreide versie alleen in DATEX II formaat. De uitwerking per model is opgenomen in het document Dataformaat Fietstellingen. Klik hier om dit document in te zien.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van deze verschillende modellen.

Aansluitproces op hoofdlijnen

Het werkproces voor nieuwe partners/leveranciers is bij levering van light- (CSV) of uitgrebeide (Datex-II) versie op hoofdlijnen identiek:

 • Tijdig, bij voorkeur minimaal een maand voor beoogde levering, contact opnemen met de NDW Servicedesk, zodat administatieve zaken, zoals het maken van de juiste accounts op systemen, ingeregeld kunnen worden.
 • Afspraken maken over een proeflevering die in het algemeen eerst per mail wordt gedeeld, wordt beoordeeld en daarna in een testomgeving kan worden ingeladen.
 • Als in test alles goed functioneert wordt een moment vastgesteld dat de data in productie zullen landen.

Aanleveren van data

DEXTER Account

Voor zowel het aanleveren van fietsdata in lightversie als in volledige versie is een account voor het NDW systeem DEXTER nodig met permissie om fietsteldata aan te leveren en uit te lezen. Als het account nog niet uitgegeven is, neem contact op met de NDW Servicedesk en vraag voor toegang tot de Dexter testomgeving met fietsteldata permissies.

De test omgeving van Dexter is bereikbaar via https://dexter.staging.ndw.nu. Zodra de permissies goed staan is het mogelijk om via het export formulier de data te downloaden en via de verkenner de data in te zien.

De productie omgeving van Dexter is bereikbaar via https://dexter.ndw.nu. Zodra de permissies goed staan is het mogelijk om via het export formulier de data te downloaden en via de verkenner de data in te zien.

Aansluiten leveringen data lightversie

Aanleveren van data in de lightversie kan door drie (CSV) fietsteldatabestanden in één zipfile handmatig te uploaden in het fietsdataplatform van NDW (Dexter).

Voor uitleg over het datamodel en het excel-hulpmiddel om deze csv-bestanden te maken, kijk hier.

Het excel-hulpmiddel is hier te downloaden.

Initieel wordt er toegang gegeven tot de testomgeving van Dexter om te testen met de datastroom. Zodra de aanlevering goed verloopt, zullen ook de rollen voor productie toegekend worden en wordt de datastroom in productie genomen.

Data in de lightversie kan ook aangeleverd worden in DATEX II formaat. Dan wordt dezelfde route gebruikt als voor aanleveren data uitgebreide versie.

Aansluiten leveringen data uitgebreide versie

Aanleveren van fietsteldata volgens de uitgebreide versie kan alleen in het fietstellingen DATEX II formaat. Voor het leveren van de fietsteldata in DATEX II (zowel voor de light- als de uitgebreide versie) is een webservice beschikbaar bij NDW.

Voor uitleg over het aansluiten op deze webservice kijk hier.

Er zijn XML-schema’s (XSD) beschikbaar voor het opzetten de XML-aanlevering. Deze schema's vind je hier. Het betreft:

 • Een losse set schema’s voor de meetlocatietabel (MST) die eenmalig en bij wijzigingen in meetlocaties moet worden geleverd.
 • Een losse set shcema's voor de meetdata (MDP) die periodiek moeten worden geleverd.

Initieel wordt er toegang gegeven tot de testomgeving van Dexter om te testen met de datastroom. Zodra de aanlevering goed verloopt, zullen ook de rollen voor productie toegekend worden.

Veranderingen in aanleverformaat

Let op!

Wil je wisselen van aanleverformaat? Bijvoorbeeld van CSV overgaan naar DATEX II? Neem dan contact op met de NDW Servicedesk wat de initiële versie moet zijn voor de MST en de locaties in de MST.

Veranderingen in meetlocaties en data

Let op!

Een nieuwe versie van een meetlocatie moet worden opgevoerd als één of meerdere van de volgende parameters wijzigt:

 • Het aantal meetpunten op de locatie wijzigt (niet van toepassing voor de lightversie);
 • De fysieke locatie verkeerskundig relevant opschuift (b.v. aan de andere zijde van een kruising komt te liggen);
 • De gebruiksvoorwaarden van de teldata veranderen;
 • Het meetinterval wijzigt, bv overgaan van metingen per uur naar metingen per kwartier;
 • Een andere inwinmethode wordt gebruikt, bv overgaan van lusdata naar camera-inwinning;
 • De weg ter plekke anders ingericht is, met verkeerskundig relevante impact;
 • De data inwinnende (commerciele) partij verandert waarbij de meetlocatie gelijk blijft.

Herleveringen en naleveringen

Let op!

Voor details over de procedure en het formaat van de aan te leveren data voor naleveringen kan contact opgenomen worden met NDW via de NDW Servicedesk onder vermelding van nalevering fietsdata Dexter.

Onder nalevering wordt verstaan: een levering van meetdata die betrekking heeft op een meetlocatie die al in het fietsdataplatform (Dexter) aanwezig is en waar al eerder meetdata over geleverd zijn, maar waarvan meetdata gedurende een periode ten onrechte niet geleverd is of foutief geleverd is.

Zowel bij levering via CSV als via DATEX II is een procedure beschikbaar voor het naleveren van meetdata.

De nalevering zal de eventueel aanwezige eerdere levering altijd overschrijven.

Security

Voor beveiliging van de verbinding wordt gebruik gemaakt van Keycloak met OAuth.

Ga terug naar de vorige pagina