Ga naar inhoud

VehicleCharacteristics

Het element specificVehicleCharacteristics beschrijft de voertuigen waar de meetwaarde betrekking op heeft. Het element bestaat uit één element: lengthCharacteristic.

Toelichting specificVehicleCharacteristics

Voor elke meetlocatie wordt in ieder geval eenmaal per meetpunt de categorie ‘anyVehicle’ aangegeven met het element vehicleType. In de overige, op dat meetpunt betrekking hebbende, specificVehicleCharacteristics elementen, mag alleen van lengthCharacteristic gebruik gemaakt worden. Dit element komt dan één of twee keer voor en beschrijft de onder- en/of bovengrens van de categorie (uitgedrukt in lengte).

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
vehicleType _VehicleTypeEnum Nee anyVehicle Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven
lengthCharacteristic LengthCharacteristic Nee NVT Dit element beschrijft de onder- en/of bovengrens van een voertuigcategorie. Het element bestaat uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleLength

Sublement lengthCharacteristic

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
comparisonOperator ComparisonOperatorEnum Ja equalTo, greaterThan, greaterThanOrEqualTo, lessThan, lessThanOrEqualTo De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte
vehicleLength MetresAsFloat Ja >=0 De lengte van het voertuig in meters

Voorbeeld

<specificVehicleCharacteristics>
  <lengthCharacteristic>
    <comparisonOperator>greaterThanOrEqualTo</comparisonOperator>
    <vehicleLength>5.6</vehicleLength>
  </lengthCharacteristic>
  <lengthCharacteristic>
    <comparisonOperator>lessThanOrEqualTo</comparisonOperator>
    <vehicleLength>12.2</vehicleLength>
  </lengthCharacteristic>
</specificVehicleCharacteristics>
Ga terug naar de vorige pagina