Ga naar inhoud

Basisstructuur DATEX II versie 2.3

D2LogicalModel

De structuur van gegevens in DATEX II is gespecificeerd op Europees niveau en beschreven als UML model. Op hoofdniveau van het UML model is de generieke class D2LogicalModel. D2LogicalModel bevat Meta-informatie (class Exchange) over de verbinding, de afnemer/leverancier en eventueel foutmeldingen over de uitwisseling èn een abstracte klasse voor de inhoudelijke informatie (class PayloadPublication).

Het UML model is vertaald naar XML schema's en middels deze vertaling zijn XML-elementen gecreërd voor de classes uit het UML model. Naar deze XML-elementen wordt gerefereerd als gesproken wordt over 'het element', zoals bij het element d2LogicalModel.

Meta-informatie (exchange)

Ieder bericht dat wordt uitgewisseld in DATEX II, bevat verplicht Meta-informatie over het bericht. Ten minste is de identificatie opgenomen van de verzender van de informatie, zodat de ontvangende partij de verzender kan authenticeren.

Het element exchange vervult een rol bij de uitwisseling van gegevens en wordt zowel door de verzendende als door de ontvangende (en bevestigende) partij gebruikt. De verschillende toepassingen staan hieronder uitgewerkt. Zie ook de beschrijving element exchange.

Bij verzenden van gegevens

Bij het verzenden van gegevens wordt alleen het element supplierIdentification, en verplichte subelementen, verplicht gevuld.

Bij ontvangen van gegevens

Bij het push-mechanisme wordt de ontvangst van gegevens door de ontvanger bevestigd danwel als fout bestempeld. Hierbij is het element payloadPublication (van d2LogicalModel) leeg. De subelementen supplierIdentification en response zijn verplicht gevuld. Deze laatste kan gevuld zijn met “acknowledge” (bij een succesvolle overdracht) of “requestDenied” (in een foutsituatie). In dit laatste geval is ook het element denyReason verplicht (met de waarde “unknownReason”). De reden voor weigering kan daarnaast nog aangevuld worden door het element extendedDenyReason op te nemen.

Het keepAlive mechanisme

Bij het push-mechanisme wordt gebruik gemaakt van de zgn. keepAlive-publicatie. In deze publicatie is het element payloadPublication (van d2LogicalModel) leeg. De subelementen supplierIdentification en keepAlive zijn verplicht gevuld, de laatste met de waarde “true”.

Inhoud op basis van profiel (payloadPublication)

Het element payloadPublication is afgeleid van de abstracte klasse PayloadPublication en bevat de daadwerkelijke data. Zie ook de beschrijving van element payloadPublication. De concrete invulling van de data is afhankelijk van het product (soort informatie) en het profiel dat hierbij is gebruikt om de data in DATEX II formaat te beschrijven.

Overzicht producten, profielen en DATEXII specialisatie

Product Producttype Profiel Specialisatie
Statische weggegegevens Shapefiles - -
Verkeersborden - -
Truckparking - tabel met locaties Extensie ParkingPublications ParkingTablePublication
RVM Netwerk - -
Dynamische weggegegevens Actuele verkeerssituatie op de weg Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Verkeersberichten Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Veiligheidsgerelateerde berichten Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Pech en ongevallen Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Werkzaamheden en Evenementen Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Brugopeningen Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Situatieberichten SituationPublication
Truckparking - actuele beschikbaarheid Extensie ParkingPublications ParkingStatusPublication
DRIPs Validatie profiel Table publication, Validatie profiel VMS publication en NL Profiel DATEX II DRIPs VmsTablePublication en VmsPublication
Matrixsignaalgevers (MSI) - -
Verkeersgegevens Meetlocatietabel Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Verkeersgegevens MeasurementSiteTablePublication
Reistijden Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Verkeersgegevens MeasuredDataPublication
Snelheden en intensiteiten Validatie profiel en NL Profiel DATEX II Verkeersgegevens MeasuredDataPublication
Snelle intensiteiten en snelheden (MRM) - -
Fietstellingen - -
Floating Car Data (FCD) - -
VLOG/VRI - -
Ga terug naar de vorige pagina