Ga naar inhoud

Element alertCArea

Het element alertCArea wordt gebruikt om de gebiedslocatie te beschrijven op basis van VILD.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
alertCLocationCountryCode String Ja 8 (code voor Nederland), D (code voor NDW-VILD) Het element bevat de EBU country code
alertCLocationTableNumber String Ja NVT Dit element bevat de (middels een punt gescheiden) release- en versie-nummers van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "6.7"
alertCLocationTableVersion String Ja NVT Dit element bevat de subversie van de gebruikte VILD. Bijvoorbeeld de waarde "A"
areaLocation AlertCLocation Ja NVT De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD en optioneel de naam van de locatie

Voorbeeld

<alertCArea>
  <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
  <alertCLocationTableNumber>6.7</alertCLocationTableNumber>
  <alertCLocationTableVersion>A</alertCLocationTableVersion>
  <areaLocation>
    <alertCLocationName>
      <values>
        <value lang="nl">Provincie Noord-Brabant</value>
      </values>
    </alertCLocationName>
    <specificLocation>200</specificLocation>
  </areaLocation>
</alertCArea>
Ga terug naar de vorige pagina