Ga naar inhoud

Actuele verkeersgegevens

Wat zijn Actuele Verkeers Gegevens (AVG)?

Actuele verkeersgegevens zijn een verzamelnaam voor de intensiteits-, snelheids- en reistijddata. Actuele verkeersgegevens geven een beeld van het verkeer op een vaste plaats op de weg. NDW levert elke minuut gegevens van duizenden meetlocaties in Nederland. De belangrijkste zijn:

  • Verkeersintensiteit: het aantal voertuigen dat een meetpunt passeert.
  • Snelheid: gemiddelde snelheid van voertuigen die een meetpunt passeren.
  • Gerealiseerde of geschatte reistijd.

Deze data is voor een groot gedeelte onderverdeeld in lengtecategoriën en is waar mogelijk beschikbaar op rijstrookniveau. Meer hierover op Producten verkeersgegevens.

Aan welke eisen voldoet de kwaliteit van de data?

NDW voert meerdere kwaliteitscontroles uit en toetst of leveranciers voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen. Voor meer informatie, klik hier.

Ga terug naar de vorige pagina