Ga naar inhoud

Afnemers

In deze sectie van NDW Docs vind je informatie over de manieren waarop data van NDW kunnen worden afgenomen. Dit kan via verschillende routes:

Open Data

NDW Open Data Portaal

Het NDW Open Data Portaal kan gezien worden als de 'basis afnameplaats' van NDW. Hier zijn van vele informatiestromen de data te raadplegen zonder inlogrestricties. De data kunnen hier gedownload/gepulled worden.

NDW Open data portaal Fiets

Open data van fietstellingen zijn te raadplegen via het NDW Open data portaal Fiets van DEXTER.

NDW-systeem NCIS

Op een gedeelte van de NDW datastromen kan worden aangesloten door een abonnement te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de realtime informatiestromen voor actuele verkeersgegevens en situatieberichten van NDW-syteem NCIS.

Ten opzichte van afnemen via het NDW Open Data Portaal kan dit als voordeel hebben dat de data door NCIS naar de aangesloten afnemer gepushed kan worden, zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Deze manier van afnemen is voorbehouden voor:

  • Overheidsorganisaties (provincies, gemeenten e.d.)
  • Opleidingsinstituten (scholen, universiteiten e.d.)
  • Commerciële partijen die werken in opdracht van een overheidsorganisatie, kunnen toegang voor de duur van de opdracht. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend via een contactpersoon bij de overheidsorganisatie.
  • Commerciële partijen kunnen beperkt toegang krijgen tot Dexter met een Data en Diensten overeenkomst. Voor meer informatie klik hier.

Voor deze manier van aansluiten is in deze sectie van NDW Docs meer informatie opgenomen in de vorm van aansluitdocumentatie. Het kan zijn dat je wilt aansluiten op een informatiestroom waarvoor geen aansluitdocumentatie beschikbaar is. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met de NDW Servicedesk voor meer informatie. De algemene documentatie van het NCIS Webportaal is te vinden onder handleidingen.

NDW-systeem DEXTER

Dexter is de historische database van NDW waarin zich meerdere datastromen bevinden. Toegang tot DEXTER is voorbehouden voor:

  • Overheidsorganisaties (provincies, gemeenten e.d.)
  • Opleidingsinstituten (scholen, universiteiten e.d.)
  • Commerciële partijen die werken in opdracht van een overheidsorganisatie, kunnen toegang voor de duur van de opdracht. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend via een contactpersoon bij de overheidsorganisatie.
  • Commerciële partijen kunnen beperkt toegang krijgen tot Dexter met een Data en Diensten overeenkomst. Voor meer informatie klik hier.

Historische data

Historische data van de meeste NDW producten zijn te raadplegen in DEXTER. Hiervoor is een account vereist.

VLOG/VRI data

V-LOG data van VRI's kan worden afgenomen via DEXTER

Ga terug naar de vorige pagina