Ga naar inhoud

DATEXII Extensie element RoadSideReferencePoint

Dit element is bedoeld om aanvullende informatie op te nemen over een routebepalend punt in een omleidingsroute.

Elementen

Element Type Verplicht Domein Omschrijving
roadsideReferencePointIdentifier String Ja NVT Unieke identificatie van het punt binnen een (omleidings)route
administrativeArea MultilingualString Nee NVT Identification van het administrative gebied waar de beschreven locatie deel vanuit maakt
roadName MultilingualString Nee NVT Beschrijving van de wegwaarop het punt zich bevindt
roadNumber String Nee NVT Wegnummer van de weg waarop het punt zich bevindt
elevatedRoadSection Boolean Nee true, false Indicatie of het punt zich op een verhoogd gedeelte van de rijbaan bevindt. Bedoeld om onderscheid te kunnen maken als er meerdere punten eenzelfde coördinaat kennen
roadsideReferencePointDescription MultilingualString Nee NVT Aanvullende beschrijving van het punt op zich of in relatie tot de keten van punten
Ga terug naar de vorige pagina